Analýza řízení nákladů a kalkulačního systému ve společnosti XYZ, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení nákladů a kalkulačního systému ve společnosti XYZ, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Slováčková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:57Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:57Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29516
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je analýza řízení nákladů a kalkulačního systému ve společnosti XYZ, s. r. o. Jejím cílem je zhodnocení současného stavu nákladů, jejich výše, struktury a způsobu, jakým jsou ve společnosti řízeny. Teoretická část prezentuje poznatky získané z odborné literatury zabývající se charakteristikou, členěním a metodami řízení nákladů. Praktická část obsahuje charakteristiku společnosti XYZ, s. r. o. a její základní ukazatele, rozbor nákladů s analýzou bodu zvratu a zhodnocení sytému řízení nákladů - kalkulace. V závěru práce jsou poté uvedeny návrhy a do-poručení, která mohou vést ke zlepšení způsobu řízení nákladů ve společnosti.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Náklady cs
dc.subject členění nákladů cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject metody kalkulace cs
dc.subject analýza bodu zvratu cs
dc.subject fixní a variabilní náklady cs
dc.subject Costs en
dc.subject Classification of Costs en
dc.subject Costing en
dc.subject Costing Methods en
dc.subject Analysis of Break-even Point en
dc.subject Fixed and Variable Costs en
dc.title Analýza řízení nákladů a kalkulačního systému ve společnosti XYZ, s.r.o.
dc.title.alternative Analysis of Cost Management and Costing System in the Company XYZ, s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrabcová, Adéla
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor´s thesis is analysis of cost management and costing system in the company XYZ, s. r. o. Its aim is to assess the current state of costs, their amount, structure and the way in which they are managed by the company. The theoretical part presents the knowledge gained from the specialized literature which deals with the characteristics, classification and methods of cost management. The practical part contains the characteristics and the basic indicators of company XYZ, s. r. o., analysis of costs with analysis of break-even point and evaluation of costs management system costing. In the conclusion suggestions and recommendations that can lead to improvement of the cost management in the company are presented.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35607
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
slováčková_2014_dp.pdf 2.403Mb PDF View/Open
slováčková_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
slováčková_2014_op.pdf 47.81Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account