Analýza řízení nákladů a kalkulačního systému ve společnosti XY, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza řízení nákladů a kalkulačního systému ve společnosti XY, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Blažková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:58Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29517
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována analýze nákladů a charakteristice současného stavu řízení nákladů ve společnosti XY, a. s. se zaměřením na kalkulační systém. Teoretická část práce obsahuje rozbor literárních pramenů pojednávajících o nákladech a jejich pojetí, klasifikaci nákladů a nástrojích řízení nákladů vyzdvihující kalkulace a nejrůznější kalkulační metody. Na teoretickou část práce navazuje část praktická, ve které jsou analyzovány náklady z různých pohledů, je zde popsán současný stav řízení nákladů ve společnosti s orientací na charakteristiku kalkulačního systému a kalkulační metody společnosti. V závěru práce jsou uvedena doporučení pro management společnosti, která by mohly vést ke zlepšení nynějšího stavu nákladového řízení.
dc.format 91 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Náklady cs
dc.subject klasifikace nákladů cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject metody kalkulace cs
dc.subject Costs en
dc.subject Cost Classification en
dc.subject Break Even Point en
dc.subject Calculation en
dc.subject Costing Methods en
dc.title Analýza řízení nákladů a kalkulačního systému ve společnosti XY, a.s.
dc.title.alternative Analysis of Cost Management and Costing System in the Company XY, a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Kamila
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis treats of a cost analysis and characteristic of current cost management in the company XY, a.s. and it is focused on costing system in company. The theoretical part includes a retrieval of literary sources dealing with costs and their concept, cost classification and instruments for cost management especially calculation and various costing methods. The practical part of bachelor thesis refers to theoretical part. The costs are analyzed from various points of view in practical part also with description of costing system and costing methods used in company XY, a.s. The references for companies' management leading to improvement of actual cost management are introduced in conclusion of bachelor thesis.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35608
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
blažková_2014_dp.pdf 2.556Mb PDF View/Open
blažková_2014_vp.doc 126Kb Microsoft Word View/Open
blažková_2014_op.pdf 67.78Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account