Finanční analýza společnosti XY, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti XY, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slinták, Karel
dc.contributor.author Sukaný, Pavel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:58Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29518
dc.description.abstract Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vypracování finanční analýzy společnosti XY a.s.. Jedná se o podnik, který se na českém trhu pohybuje dlouhou dobu a mezi jeho obory podnikání patří výroba a servis pilařských nástrojů a obchodní činnost. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Zatímco teoretická část slouží především pro seznámení čtenáře s pojmy a nástroji náležící oboru finanční analýzy. Praktická část se již přímo věnuje aplikaci těchto postupů a instrumentů. Společnost XY a.s. jsem analyzoval za časové období let 2010 až 2012 a vycházel přitom z účetních výkazů tohoto podniku. Na závěr bakalářské práce jsem provedl vyhodnocení výsledků a navrhnul určitá opatření pro zlepšení výkonnosti zkoumané společnosti.
dc.format 81 s. (114 876 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject vertikální a horizontální analýza cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject balance sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject vertical and horizontal analyses en
dc.subject financial ratios en
dc.title Finanční analýza společnosti XY, a.s.
dc.title.alternative XY, a.s. Company Financial Analysis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurigová, Zuzana
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The main objective of this bachelor's dissertation was to develop financial analysis of the company XY a.s. This company has been operating in the Czech market for a long time and the sawmill tools manufacture and service together with trade belong among its main bussines activities. My bachelor's dissertation is divided both into theoretical and practical parts. The theoretical part should primarily help a reader to better understand the terms and instruments used in the financial analysis discipline. The practical part is mainly focused to application of these procedures and instruments. I made analysis of the company XY a.s. during a time period of years 2010 to 2012 and all my conclusions made on the base of the company financial statements. In conclusion of this dissertation I have made evaluation of the results and then I have suggested certain measures to improve efficiency of the analy-zed company.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35615
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
sukaný_2014_dp.pdf 6.660Mb PDF View/Open
sukaný_2014_vp.pdf 42.96Kb PDF View/Open
sukaný_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account