Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Papadaki, Šárka
dc.contributor.author Zlámalová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:06:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:06:59Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29522
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě XY, je zaměřená na analýzu nákladů podniku, jejich optimalizaci a zhodnocení současného stavu řízení nákladů společnosti. Klade si za cíl analyzovat náklady, zjistit jednotlivé nákladové funkce za dané období, navrhnout případné zlepšení v oblasti řízení nákladů. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje rozbor literárních pramenů zabývající se náklady, jejich klasifikací z různých pohledů a také základní způsoby výpočtu a analýzy nákladů. Tyto informace jsou podkladem pro zpracování praktické části. Praktická část zahrnuje představení společnosti, její cíle, podrobnou analýzu nákladů, jejich rozdělení a bod zvratu. Na základě výsledků analýzy je v závěru uvedeno zhodnocení řízení nákladů, návrhy a doporučení.
dc.format 67 s. (91 952 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady cs
dc.subject klasifikace nákladů cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject variabilní náklady cs
dc.subject nákladová funkce cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject Costs en
dc.subject Costs classification en
dc.subject Fixed costs en
dc.subject Variable costs en
dc.subject Costs function en
dc.subject Break-even point en
dc.title Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě XY
dc.title.alternative Cost Analysis and its Control in the Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zámečník, Roman
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis, which is called the cost analysis and its internal managment is aimed on analyzing the company's costs, its optimization and evaluation of the current state of the managment of the company's cost. It sets itsefl an objective to analyze costs, to determine the individual cost function for a given period and to suggest possible improvement in the cost management. This work consists of two parts, the theoretical one and the practical one. Theoretical part contains analysis of the literary sources dealing with costs, theirs cla-sification from different points of view and also some basic methods of calculation and analysis of the costs. This information is the basis for the practical part. Practical part con-tains presentation of the company, its goal, detailed analysis of the costs, their distribution and the break even point. At the end of my work I have shown evaluation of cost ma-nagement, proposals and recommendations for optimization of the costs based on the re-sults of the analysis.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35620
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
zlámalová_2014_dp.pdf 9.591Mb PDF View/Open
zlámalová_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
zlámalová_2014_op.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account