Biotechnologická produkcia kyseliny hyalurónovej

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Biotechnologická produkcia kyseliny hyalurónovej

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hauerlandová, Iva
dc.contributor.author Hanúsková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:00Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:00Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29523
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zameriava na základné vlastnosti a biotechnologickú výrobu kyseliny hyalurónovej, jej separáciu, purifikáciu a následné vyuţitie. Zahrňuje tiež vzájomné porovnávanie rôznych výrobných procesov a ich vzájomné výhody a nevýhody. Ďalej pojednáva o produkčných mikroorganizmoch, ktoré tvoria túto kyselinu a o ich metabolických cestách, ktoré k tejto tvorbe vedú. Bežne používané mikroorganizmy pre túto výrobu sú mikroorganizmy rodu Streptococcus, najmä Streptococcus zooepidemicus a potom geneticky modifikovaný Bacilus subtilis. Jednou z najväčších výhod biotechnologickej produkcie je z pohľadu priemyslu jej rentabilita.
dc.format 50
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kyselina hyalurónová cs
dc.subject Streptococcus zooepidemicus cs
dc.subject Bacillus subtilis cs
dc.subject purifikácia cs
dc.subject hyaluronic acid en
dc.subject Streotococcus zooepidemicus en
dc.subject Bacillus subtilis en
dc.subject purification en
dc.title Biotechnologická produkcia kyseliny hyalurónovej
dc.title.alternative Biotechnological Production of Hyaluronic Acid
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Koutný, Marek
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis aims at the primary features and biotechnological production of hyaluronic acid. It deals with its separation and purification processes as well as its following usage. Furthermore, it mutually compares different production processes and covers their advantages and disadvantages. The thesis discusses not only various production microorganisms forming this acid but also their metabolic processes leading to this formation. A genus of microorganisms Streptococcus is commonly used for this production, mainly Streptococcus zooepidemicus and then genetically modified Bacilus subtilis. As far as industry is concerned, one of the biggest advantages of biotechnological production is un-doubtedly its rentability.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Cosmetics and Production Detergent en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35621
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
hanúsková_2014_dp.pdf 2.193Mb PDF View/Open
hanúsková_2014_vp.pdf 165.5Kb PDF View/Open
hanúsková_2014_op.pdf 156.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account