Pachové ohradníky k ochraně plodin před škodami zvěří

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pachové ohradníky k ochraně plodin před škodami zvěří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vícha, Robert
dc.contributor.author Chmelenská, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:01Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29527
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na problematiku pachových ohradníků používaných v místech, kde chceme zamezit v přístupu zvěři. Využívají se nejen k ochraně zemědělských a lesních kultur, ale také k omezení střetů dopravních prostředků se zvěří. Tyto chemické přípravky obsahují účinné látky, jako jsou pachy predátorů (vlk, rys, medvěd), případně člověka, které mají zvěř odradit. V teoretické části je uvedena specifikace a složení jednotlivých komerčních přípravků, které jsou v ČR k dispozici. V praktické části byly analyzovány vybrané komerční pachové ohradníky a také pachové stopy velkých šelem metodou plynové chromatografie. Dále je uveden návrh nového nosiče pachového repelentu.
dc.format 85 s. (102997 znaků) 2 přílohy
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza pachů cs
dc.subject ochrana zemědělských kultur cs
dc.subject pachové repelenty cs
dc.subject škody působené zvěří cs
dc.subject analysis of odors en
dc.subject protection of agricultural crops en
dc.subject deer repellents en
dc.subject damage caused by animals en
dc.title Pachové ohradníky k ochraně plodin před škodami zvěří
dc.title.alternative Odor Fences to Protect Crops from Damage by Deer
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Rouchal, Michal
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the problem of odor fences which are used where we want to prevent access of deer. They are used not only for the protection of agricultural and forest crops but also to reduce collision of vehicles with deer. These chemical preparations contain active substances such as the odors of predators (wolf, lynx, bear) or a human to deter deer. The theoretical part deals with the specification and composition of the various commercial products that are available in the Czech Republic. The practical part deals with the analyses of chosen commercial odor fences and scent trail of beasts by gas chromatography. Furthermore there is the suggestion of new odor repellent carrier.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35626
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
chmelenská_2014_dp.pdf 6.571Mb PDF View/Open
chmelenská_2014_vp.doc 97Kb Microsoft Word View/Open
chmelenská_2014_op.doc 108.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account