Posouzení účinnosti legislativních a ostatních opatření přijatých po povodních v letech 1997 a 2002 pro zvládání mimořádných a krizových povodňových situací v okolí Hodonína

DSpace Repository

Language: English čeština 

Posouzení účinnosti legislativních a ostatních opatření přijatých po povodních v letech 1997 a 2002 pro zvládání mimořádných a krizových povodňových situací v okolí Hodonína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mauer, Pavel
dc.contributor.author Grombiřík, Matěj
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:01Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:01Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29529
dc.description.abstract Cílem mojí bakalářské práce je analyzovat a posoudit protipovodňová opatření na území města Hodonín. V teoretické části je pozornost zaměřena na druhy povodní a na ochranu před povodněmi. Následuje vymezení legislativy, která s povodněmi souvisí. Poslední část tvoří integrovaný záchranný systém a jeho složky. Praktickou část tvoří popis průběhu povodní v roce 1997 na území města Hodonína. Následná analýza vývoje protipovodňových opatření ve městě Hodonín od roku 1997 až po současnost a posouzení jejich účinnosti.
dc.format 68 s. (16 487 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Město Hodonín cs
dc.subject povodně cs
dc.subject protipovodňová opatření cs
dc.subject Hodonín town en
dc.subject floods en
dc.subject flood control en
dc.title Posouzení účinnosti legislativních a ostatních opatření přijatých po povodních v letech 1997 a 2002 pro zvládání mimořádných a krizových povodňových situací v okolí Hodonína
dc.title.alternative Effectiveness Evaluation of Legislative and Other Precautions Adopted after the Floods in 1997 and 2002 for Emergency and Crisis Situations Management around Town Hodonín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazal, Ferdinand
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The main goal of my Bachelor Thesis is to analyze and asses flood control within the terriotorry of the town of Hodonín. The theoretical part is focused on the types of floods and flood protection. Followed by the definition of the legislation related with floods and flood control. The last part consits of the Intergrated Rescue System and its elements. The practical part consists of a description of the floods in 1997 in Hodonín and subsequent analysis of the development of flood control in the town of Hodonín from 1997 to the present and an assessment of thein effectiveness.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 35629
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-05


Files in this item

Files Size Format View
grombiřík_2014_dp.pdf 2.604Mb PDF View/Open
grombiřík_2014_vp.pdf 186.0Kb PDF View/Open
grombiřík_2014_op.pdf 168.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account