Projekt řízení oběžného majetku ve společnosti Michlovský - stavební s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt řízení oběžného majetku ve společnosti Michlovský - stavební s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svitáková, Bohumila
dc.contributor.author Jirásková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:05Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29540
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na řízení oběžného majetku vybraného podniku. Teoretická část obsahuje souhrn metod a postupů, kterými lze jednotlivé složky tohoto majetku řídit. Tyto poznatky byly využity v části praktické, ve které byla podniku navržena doporučení, jež byla východiskem ke zpracování projektové části.
dc.format 106
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Oběžný majetek cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject materiál cs
dc.subject nedokončená výroba cs
dc.subject pohledávky cs
dc.subject závazky cs
dc.subject krátkodobý finanční majetek cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject Current assets en
dc.subject inventories en
dc.subject material en
dc.subject unfinished production en
dc.subject receivables en
dc.subject liabilities en
dc.subject short-term financial assets en
dc.subject net working capital en
dc.subject efficiency en
dc.subject liquidity en
dc.title Projekt řízení oběžného majetku ve společnosti Michlovský - stavební s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Current Assets Management in the Company Michlovsky - stavebni s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Crhová, Zuzana
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the management of current assets of the chosen company. The theoretical part contains a summary of methods and procedures by which individual components of these assets can be managed. These findings were used in the practical part, in which the analysis of invidual components of currents assets was performed. Based on established facts, the enterprise was proposed by recommendations that were the basis for the processing of the project.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35646
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
jirásková_2014_dp.pdf 3.623Mb PDF View/Open
jirásková_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
jirásková_2014_op.doc 53.60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account