Analýza motivace pracovníků ve vybraném zdravotnickém zařízení XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza motivace pracovníků ve vybraném zdravotnickém zařízení XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petržela, Tomáš
dc.contributor.author Cedidlová, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:05Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:05Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29541
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zaměstnanců ve vybraném zdravotnickém zařízení XY. Cílem teoretické části bakalářské práce je zpracovat teoretické poznatky z oblasti motivace pracovníků a stanovit teoretická východiska pro zpracování praktické části. Cílem praktické části bakalářské práce je charakterizovat zdravotnické zařízení XY a vypracovat analýzu zaměřenou na současný stav motivace zaměstnanců ve zdravotnickém zařízení XY. V rámci analýzy je využito kvantitativního výzkumu. Součástí bakalářské práce jsou také návrhy a doporučení vedoucí ke zlepšení současné spokojenosti zaměstnanců ve vybraném zdravotnickém zařízení XY.
dc.format 79 s. (85 127 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject motivace cs
dc.subject spokojenost zaměstnanců cs
dc.subject motivační faktory cs
dc.subject zdravotnické zařízení cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject motivation en
dc.subject employee satisfaction en
dc.subject motivational factors en
dc.subject health care institution en
dc.subject needs en
dc.title Analýza motivace pracovníků ve vybraném zdravotnickém zařízení XY
dc.title.alternative Analysis of Employee Motivation in a Selected Health Care Institution XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregar, Aleš
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is concerned with an analysis of employee satisfaction in a selected health care institution. The theoretical part aims to prepare the theoretical knowledge in the field of employee motivation and satisfaction and provide a theoretical base for the practical treatment. The practical part provides a description of a selected health care institution and an analysis of the current state of its employee motivation. The analysis is carried out through a quantitative research. The bachelor thesis also proposes suggestions and recommendations for a further improvement in the field of employee satisfaction in a selected health care institution.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35647
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
cedidlová_2014_dp.pdf 2.946Mb PDF View/Open
cedidlová_2014_vp.pdf 531.6Kb PDF View/Open
cedidlová_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account