Projekt zefektivnění finančního řízení nebankovní platební instituce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění finančního řízení nebankovní platební instituce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kameníková, Blanka
dc.contributor.author Kosířová, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:08Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29551
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zavedení nástrojů pro efektivní řízení finančních prostředků v platební instituci. Stanovit vhodné postupy a opatření pro výkaznictví stanovené regulátorem, kterým je Česká národní banka. Teoretická část diplomové práce se zabývá poskytovateli platebních služeb, kteří mohou v České republice působit a podmínkami, které musí splňovat. Praktická část je zaměřena na představení instituce a vysvětlení platebních metod, které poskytuje. Zabývá se také zanalyzováním specifik pro danou instituci a analýzou multibankovních systémů, na základě které bude navrhováno řízení toku peněz v instituci z více hledisek. Poté navrhuje řešení k efektivnímu řízení finančních prostředků mezi účty instituce, výpočet kapitálové přiměřenosti a v neposlední řadě výkaznictví pro Českou národní banku. Závěr práce je zaměřen na zhodnocení výsledků a výběr nejvhodnějších variant.
dc.format 116 s. (161 077 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject platební instituce cs
dc.subject poskytovatel platebních služeb cs
dc.subject licence cs
dc.subject regulace cs
dc.subject Česká národní banka cs
dc.subject kapitálová přiměřenost cs
dc.subject Payment institution en
dc.subject payment service provider en
dc.subject license en
dc.subject regulation en
dc.subject Czech National Bank en
dc.subject capital adequacy en
dc.title Projekt zefektivnění finančního řízení nebankovní platební instituce
dc.title.alternative The Project of Financial Management Improvement of a Non-bank Payment Institution
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Trubačík, Josef
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated This theses deals with implementation of instruments toimprove management of financial resources in payment institution. It suggests appropriateprocedures for mandatory reporting to Česká národní banka. The theoretical partsof the theses discuss the legal environment of payment institutions in theCzech Republic. First section of the practical part introduces the company anddescripbes payment methods that it offers. Then it analyzes key specifics andavailable multi-bank systems. Based on this analysis there is suggested asuitable software solution and better cash flow management among company bankaccounts. Further there is discussed capital adequacy computation and suggestedprocesses for reporting to Česká národní banka. All results and conclusions aresumarized in the final part
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35662
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kosířová_2014_dp.pdf 1.977Mb PDF View/Open
kosířová_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
kosířová_2014_op.pdf 576.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account