Obec jako vykonavatel přestupkového řízení v přenesené působnosti státní správy.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obec jako vykonavatel přestupkového řízení v přenesené působnosti státní správy.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Bohumil cs
dc.contributor.author Záhumenská, Ingrid cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:10:02Z
dc.date.available 2010-07-14T20:10:02Z
dc.date.issued 2007-05-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2955
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá výkonem přenesené působnosti státní správy u obcí, zejména pak výkonem přestupkového řízení. Rozebírá hlavní zásady právní úpravy přestupkového řízení. Analyzuje činnost správního orgánu a průběh přestupkového řízení u Městského úřadu Veselí nad Moravou. Cílem je charakteristika přestupkového řízení a analýza množství přestupků řešených správním orgánem Obce Veselí nad Moravou. Závěr práce pak ukazuje nedostatky ve správním řízení u Městského úřadu Veselí nad Moravou a návrh možného řešení těchto nedostatků. cs
dc.format 51 s cs
dc.format.extent 2613596 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject přenesená působnost státní správy cs
dc.subject přestupkové řízení cs
dc.subject správní orgán cs
dc.subject commune's duty of delegated force of government administration en
dc.subject tresspass hearing en
dc.subject administrative authority en
dc.title Obec jako vykonavatel přestupkového řízení v přenesené působnosti státní správy. cs
dc.title.alternative Municipality as the executor of offence processing in the delegated force of government administration. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr cs
dc.date.accepted 2007-06-11 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with commune's duty of delegated force of government administration, especially with achievement of tresspass hearing. The thesis examines essential law principles of tresspass hearing. It analyses an activity of administrative authority and tresspass hearing process of the town Veselí nad Moravou. The main goals of this work are description of tresspass hearing and analysis of many misdeeds solved by administrative authority of Veselí nad Moravou. The end of the work shows problems in administrative hearings in the town Veselí nad Moravou and some suggestions, how to treat this insufficiency. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5783
dc.date.assigned 2007-03-12 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
záhumenská_2007_bp.pdf 2.492Mb PDF View/Open
záhumenská_2007_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
záhumenská_2007_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account