Analýza realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šefčík, Vladimír
dc.contributor.author Hubáček, Roman
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:12Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:12Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29566
dc.description.abstract Bakalářská práce analyzuje pracovní prostředí vybrané výrobní společnosti. Cílem teoretické části je seznámení se s bezpečností obecně a její legislativou. Jedná se zde také o úloze státu v oblasti bezpečnosti, popis normy ČSN OHSAS 18001. Cílem praktické části je proniknutí do problematiky a zhodnocení současného stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na základě analýzy a také vlastního dotazníkového šetření je zhodnocen stav pracovního prostředí a navrhnuty opatření a doporučení na zlepšení pracovního prostředí a bezpečnosti práce ve společnosti Josef Weiss Plastic-cz, s.r.o.
dc.format 62 s. (66770 znaků bez mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rizika cs
dc.subject pracovní prostředí cs
dc.subject školení pracovníků cs
dc.subject Occupational safety and health at work en
dc.subject prevention en
dc.subject risks en
dc.subject work environment en
dc.subject staff training en
dc.title Analýza realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
dc.title.alternative Safety and Health Implementation Analysis at Work in Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis analyzes the work environment selected manufacturing company. Goal of theoretical part is to get familiar with security in general and its legislation. This is also the role of the state in the field of safety, a description of OHSAS 18001 standards. In the practical part insight into the problem and assess the current state of safety and health at work. Based on the analysis, and also own questionnaire survey evaluates the status of the work environment and there is suggested measures and recommendations to improve the wor-king environment and work safety at Josef Weiss Plastic-cz, s.r.o.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 35687
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-07


Files in this item

Files Size Format View
hubáček_2014_dp.pdf 1.749Mb PDF View/Open
hubáček_2014_vp.pdf 159.7Kb PDF View/Open
hubáček_2014_op.pdf 189.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account