Analýza nákladov a bod zvratu vo firme RALU s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladov a bod zvratu vo firme RALU s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Popesko, Boris
dc.contributor.author Kostoláni, Ľuboš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:14Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:14Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29571
dc.description.abstract Cieľom tejto bakalárskej práce je analýza nákladov, stanovenie bodu zvratu a uplatnenie príspevku na úhradu v spoločnosti RALU, s.r.o. Teoretická časť obsahuje rozbor literárnych zdrojov zaoberajúcich sa charakteristikou nákladov, ich rozčlenením do jednotlivých nákladových druhov, definovanie bodu zvratu a kalkulácie variabilných nákladov. Praktická časť zahŕňa predstavenie spoločnosti, rozčlenenie nákladov podľa vzťahu k objemu výroby, analýzu bodu zvratu a príspevku na úhradu. Záver obsahuje zhodnotenie analýzy nákladov spoločne s návrhmi a odporučeniami pre zlepšenie.
dc.format 69 s.
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza nákladov cs
dc.subject fixné a variabilné náklady cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject príspevok na úhradu cs
dc.subject Analysis of the costs en
dc.subject Fixed and variable costs en
dc.subject The Break-even point en
dc.subject The Contribution margin en
dc.title Analýza nákladov a bod zvratu vo firme RALU s.r.o.
dc.title.alternative Cost and Break - Even Point Analysis in The Company RALU s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pernica, Martin
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to analyse the costs, to determine The Break-even point and application of The Contribution margin at the company Ralu, s.r.o. The theoretical part contains the analysis of the bibliography dealing with the characteristic and segmentation of the costs, definition of the Break-even point and the computation of the variable costs. Practical part deals with the introduction of the company, segmentation of the expenses according to their relation to the volume of production, the analysis of the Break-even point and the Contribution margin. The conclusion contains assessment of the cost analysis and the recommendations for improvement.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35694
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
kostoláni_2014_dp.pdf 3.326Mb PDF View/Open
kostoláni_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
kostoláni_2014_op.pdf 904.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account