Zvýšení konkurenceschopnosti hotelu Augustiniánský dům využitím nástrojů marketingového mixu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zvýšení konkurenceschopnosti hotelu Augustiniánský dům využitím nástrojů marketingového mixu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Gajdošíková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:18Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:18Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29582
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá zvýšením konkurenceschopnosti hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích. Cílem je najít a vytvořit takové možnosti, které budou pro hotel užitečné a povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti. Teoretická část se zabývá marketingovým mixem služeb, cestovním ruchem, hotelnictvím a konkurenceschopností. Praktická část se zaměřuje na popis hotelu, analýzu marketingového mixu, PEST a SWOT analýzu a srovnání hotelu s konkurencí. Provedené analýzy jsou výchozím bodem pro následná doporučení vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti.
dc.format 95 s. (141 644 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject hotel cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject služba cs
dc.subject marketing mix en
dc.subject competitiveness en
dc.subject hotel en
dc.subject customer en
dc.subject service en
dc.title Zvýšení konkurenceschopnosti hotelu Augustiniánský dům využitím nástrojů marketingového mixu
dc.title.alternative Increasing Competitiveness of the Hotel Augustiniánský dům by Using Instruments of the Marketing Mix
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Borák, Petr
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the increasing competitiveness of the Augustinian house in Luhačovice. The aim is to find and create opportunities that will be useful for the hotel and will lead to the increase of competitiveness. The theoretical part deals with the marketing mix of services, tourism, hotel and competitiveness. The practical part focuses on the description, analysis of the marketing mix, PEST and SWOT analysis and comparison of the hotel with the competitors. The analyses are the starting point for the following recommendations leading to the increase of competitiveness.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35707
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
gajdošíková_2014_dp.pdf 2.871Mb PDF View/Open
gajdošíková_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
gajdošíková_2014_op.doc 126Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account