Stanovení hodnoty podniku XY pomocí výnosových metod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stanovení hodnoty podniku XY pomocí výnosových metod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fojtík, Libor
dc.contributor.author Poliaková, Jarmila
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:19Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29584
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stanovením hodnoty podniku při použití vybraných výnosových metod oceňování ke stanovenému datu. Teoretická část vymezuje problematiku oceňování, hlavní pojmy, postupy a nástroje, které jsou zaměřené na výnosové metody. Praktická část práce se věnuje aplikaci teoretických poznatků na konkrétní podnik. Za účelem zjištění dalšího vývoje podniku se práce zabývá strategickou a finanční analýzou dané společnosti. Na základě předchozích analýz bude dále zpracován strategický finanční plán, po němž následuje samotné ocenění podniku v rámci vybraných výnosových metod.
dc.format 173 s. (273 114 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ocenění podniku cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject strategický finanční plán cs
dc.subject výnosové metody oceňování cs
dc.subject Enterprise valuation en
dc.subject strategic analysis en
dc.subject financial analysis en
dc.subject strategic financial plan en
dc.subject yield valuation methods en
dc.title Stanovení hodnoty podniku XY pomocí výnosových metod
dc.title.alternative Determining the Value of the Company XY by Using Yield Valuation Methods
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kramná, Eva
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the determination of enterprise value by using selected yield methods of valuation on a given date. The theoretical part covers the issue of valuation, key concepts, processes and tools which are aimed at yield methods. The practical part is devoted to applying theoretical knowledge on a specific company. In order to determine further development of the company, the work deals with strategic and financial analysis of the company. On the basis of previously completed analyzes will be processed strategic financial plan, followed by the valuation of the enterprise within the chosen yield methods.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35709
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
poliaková_2014_dp.pdf 4.536Mb PDF View/Open
poliaková_2014_vp.doc 127Kb Microsoft Word View/Open
poliaková_2014_op.pdf 172.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account