Financování projektu Střední průmyslové školy polytechnické ve Zlíně ze strukturálních fondů EU

DSpace Repository

Language: English čeština 

Financování projektu Střední průmyslové školy polytechnické ve Zlíně ze strukturálních fondů EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Ondrášová, Adriana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:19Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:19Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29586
dc.description.abstract Záměrem této diplomové práce je uvést čtenáře do problematiky regionální a strukturální politiky EU. Poskytnout základní informace o systému čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Hlavním cílem a předmětem projektové části této diplomové práce je vypracování klíčových aktivit a rozpočtu projektu pro Střední průmyslovou školu polytechnickou k reálně zpracovávanému projektu, kde škola vystupuje, jako partner projektu. Teoretická část DP je zaměřena na regionální politiku EU, dále pak na strukturální fondy EU, problematiku zpracování projektů se zaměřením na jejich finanční stránku a v poslední části je popsáno financování školství České republiky. Představení školy se zaměřením na analýzu hospodaření a popisu realizovaných projektů spolufinancovaných z fondů EU jsou tématem praktické části DP.
dc.format 103
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject projekt cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject škola cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject project en
dc.subject regional policy en
dc.subject school en
dc.subject structural funds en
dc.subject budget en
dc.title Financování projektu Střední průmyslové školy polytechnické ve Zlíně ze strukturálních fondů EU
dc.title.alternative Project Of Střední průmyslová škola polytechnicka in Zlín Financed From EU Structural Funds
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to introduce the reader to the regional and structural EU politics. Basic information on the use of structural funds are presented. Main task and subject of project part of this thesis is to develop key activities and project budget for Secondary industrial polytechnical school. Studied project is real and the school acts as a partner of the project. Theoretical part of the thesis is focused on a regional politics of EU, furthermore to the European structural funds, development of the projects and their financing. Financing of the Education in the Czech Republic is described in the last part. Introduction of the school focused on an analysis of its economy and description of the realized projects co-financed with EU funds are topics of the practical part of the thesis.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35711
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
ondrášová_2014_dp.pdf 2.291Mb PDF View/Open
ondrášová_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
ondrášová_2014_op.doc 56.26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account