Projekt financování investičního záměru obce Újezd

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt financování investičního záměru obce Újezd

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Slováková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:21Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:21Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29592
dc.description.abstract Diplomová práce navrhuje způsob financování investičního záměru, který v současné době probíhá a zároveň řeší vhodnou formu financování jeho další etapy. V teoretické části jsou představeny pojmy týkající se charakteristiky obce a dále je zde popsána problematika hospodaření územních samosprávných celků. Praktická část klade důraz na analýzu hospo-daření obce a zdrojů financování investičního záměru. V samotném závěru diplomové práce je uveden realizovaný investiční projekt, kde je vybrán nejlepší způsob financování zbývající části způsobilých výdajů a vhodné doporučení financování další jeho etapy.
dc.format 98 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dotace cs
dc.subject financování cs
dc.subject investiční záměr cs
dc.subject obec cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject úvěr cs
dc.subject vlastní zdroje cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject grant en
dc.subject financing en
dc.subject investment intention en
dc.subject municipality en
dc.subject income en
dc.subject budget en
dc.subject credit en
dc.subject own sources en
dc.subject expenses en
dc.title Projekt financování investičního záměru obce Újezd
dc.title.alternative The Project of Financing Investment Intention of the Újezd Municipality
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mareček, David
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The thesis is proposing a method of financing of the ongoing investment intention and as well is dealing with the appropriate form of financing of its next phase. In the theoretical part the concepts related with the characteristics of the municipality are presented and mo-reover the issues of the economic activities of territorial self-governing whole are described. The practical part is focused on the analysis of the economic activities of the municipality and of the sources of the investment intention financing. At the end of the thesis the implemented investment project is introduced where the best method of financing of the remaining part of qualified expenses and proper recommendation of financing of the next phase is chosen.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35721
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
slováková_2014_dp.pdf 1.907Mb PDF View/Open
slováková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
slováková_2014_op.pdf 172.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account