Projekt řízení pracovního kapitálu ve společnosti XY s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt řízení pracovního kapitálu ve společnosti XY s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konečný, Jiří
dc.contributor.author Sychra, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:23Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29595
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je řízení pracovního kapitálu ve společnosti XY s.r.o. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a metody související s řízením pracovního kapitálu. Praktická část je zaměřená na charakteristiku společnosti, analýzu jejího finančního zdraví a analýzu položek spadajících do oblasti řízení pracovního kapitálu. Závěr této práce je věnován návrhům opatření, která by mohla podniku přinést pozitivní efekty plynoucí z efektivního řízení pracovního kapitálu.
dc.format 120 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Čistý pracovní kapitál cs
dc.subject cash flow cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject hotovostní cyklus cs
dc.subject krátkodobý finanční majetek cs
dc.subject krátkodobé závazky cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject pohledávky z obchodního styku cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject Net working capital en
dc.subject cash flow en
dc.subject financial analysis en
dc.subject cash conversion cycle en
dc.subject short-term financial assets en
dc.subject short-term payables en
dc.subject liquidity en
dc.subject short-term trade receivables en
dc.subject inventories en
dc.title Projekt řízení pracovního kapitálu ve společnosti XY s.r.o.
dc.title.alternative The Project Management of Working Capital in the Company XY Ltd
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Knápková, Adriana
dc.date.accepted 2014-05-23
dc.description.abstract-translated The topic of this diploma thesis is the working capital management in the company XY s.r.o. In the theoretical part, there is described an essential terminology and methods related to working capital management. The practical part focuses on characteristic of the company, financial analysis and analysis of components belonging to the working capital management. The conclusion of this work is devoted to suggestions of measures which could bring positive effects associated with effective management of the working capital.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35724
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
sychra_2014_dp.pdf 2.773Mb PDF View/Open
sychra_2014_vp.pdf 517.4Kb PDF View/Open
sychra_2014_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account