Projekt tvorby vnitropodnikových účetních směrnic ve společnosti ABC s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt tvorby vnitropodnikových účetních směrnic ve společnosti ABC s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Šnapková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:23Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29596
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je návrh tvorby vnitropodnikových účetních směrnic pro společnost ABC s.r.o. V teoretické části je uvedena samotná definice a význam směrnic včetně legislativního vymezení. Dále jsou zde popsány náležitosti a rozdělení jednotlivých směrnic, s uvedením jejich stručné charakteristiky. V analytické části je nejdříve představena společnost ABC s.r.o. a následně provedena analýza a zhodnocení současného stavu vnitropodnikových účetních směrnic. Na analytickou část navazuje projektová část, která obsahuje návrhy jednotlivých vnitropodnikových účetních směrnic. Poslední část diplomové práce je zaměřena na celkové vyhodnocení projektu s uvedením přínosů, rizik a jednotlivých doporučení pro společnost
dc.format 127 s. (185 699)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vnitropodnikové účetní směrnice cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject účetní doklad cs
dc.subject dlouhodobý majetek cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject Internal accounting directives en
dc.subject legislation en
dc.subject accounting documents en
dc.subject fixed assets en
dc.subject inventory en
dc.title Projekt tvorby vnitropodnikových účetních směrnic ve společnosti ABC s.r.o.
dc.title.alternative Project Related to The Formation of Internal Accounting Directives in Company ABC s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Shön, Lukáš
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is draft creation internal accounting directives for a company ABC Ltd. The theoretical part is presents the actual definition and meaning of directives, including legislative definition. It further describes the requirements and the allocation of individual directives indicating their brief characteristics. The analytical part initially introduces the ABC Ltd. followed by an analysis and evaluation of the current state of internal accounting directives. The analytical part is followed-up by a project, which contains proposals for individual internal accounting directives. The last part of the thesis is focused on the overall evaluation of the project with benefits, risks and each recommendations for company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35725
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
šnapková_2014_dp.pdf 1.870Mb PDF View/Open
šnapková_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
šnapková_2014_op.doc 133Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account