Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Táborská, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:23Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:23Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29597
dc.description.abstract Tato práce se zabývá návrhem řešení DPH ve vybrané střední škole. V první části se pojednává o obecné problematice DPH, která je zaměřena zejména na vysvětlení základních pojmů DPH a na specifika v oblasti školství. Na základě těchto teoretických poznatků je v druhé části zpracována analýza aplikace zákona o DPH ve vybrané střední škole v oblastech, kterých se tato problematika týká. Dále následuje vyhodnocení současného stavu řešení konkrétních případů, výpočet koeficientů pro částečný nárok na odpočet DPH a odhad budoucího vývoje situace v oblasti DPH. V závěru práci je provedeno zhodnocení současné situace a návrh řešení.
dc.format 92
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject střední škola cs
dc.subject daň z přidané hodnoty cs
dc.subject DPH ve školství cs
dc.subject limit obratu cs
dc.subject poměrný koeficient cs
dc.subject krácený koeficient cs
dc.subject secondary school en
dc.subject Value Added Tax en
dc.subject VAT in education en
dc.subject turnover limit en
dc.subject relative coefficient en
dc.subject abbreviated coefficient en
dc.title Návrh řešení DPH ve vybrané střední škole
dc.title.alternative Proposal for VAT Solutions in the Particular Secondary School
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kuderová, Eva
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated This disertation concerns with the proposal for a solution of VAT (Value Added Tax) at the selected secondary school. The first part is aimed at general questions about VAT which are focused on explanation of the basic terms related to VAT and on specifics in a field of education. On the basic of these theoretical findings, the second part contains the analysis of aplication of VAT act at the selected secondary school, especially in spheres which refer to this relevant problem. Next follows evaluation of the real state of solutions in particular cases, calculation of coefficients for partial claim of VAT deduction and assessment of the future development in the field of VAT. In conclusion is given the appraising of the conterporary situation and the proposal for the solution.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35728
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
táborská_2014_dp.pdf 1.821Mb PDF View/Open
táborská_2014_vp.doc 131Kb Microsoft Word View/Open
táborská_2014_op.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account