Řešení koeficientu DPH na veřejné vysoké škole XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řešení koeficientu DPH na veřejné vysoké škole XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Vašíková, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:24Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:24Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29600
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problematiku účtování zálohového a vypořádacího koeficientu DPH u neziskových subjektů. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a principy DPH, představuje specifika DPH u neziskových subjektů. Dále se věnuje způsobu výpočtu a vykazování zálohového a vypořádacího koeficientu DPH. V praktické části je provedena analýza ekonomických činností veřejné vysoké školy. Navrhovaný projekt řeší způsob získání dat dle § 76 odst. 10 zákona o DPH - plátce je od roku 2013 povinen zahrnout do částky vypořádání koeficientu DPH i každé jednotlivé přijaté plnění, které se stalo součástí pořízeného dlouhodobého majetku. Dále řeší účtování a evidenci zálohového koeficientu u drobného majetku.
dc.format 102 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň z přidané hodnoty cs
dc.subject koeficient DPH cs
dc.subject majetek cs
dc.subject veřejná vysoká škola cs
dc.subject vypořádací koeficient DPH cs
dc.subject Value added tax en
dc.subject VAT coefficient en
dc.subject property en
dc.subject public higher education institution en
dc.subject VAT final calculation coefficient en
dc.title Řešení koeficientu DPH na veřejné vysoké škole XY
dc.title.alternative Research into New Application Options of VAT Coefficient at the Public Higher Education Institution XY
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva
dc.date.accepted 2014-05-23
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the issue of accounting of VAT advance and final calculation coefficient in non-profit entities. General terms and principles referring to VAT are defined in the theoretical part, and special characteristics of VAT in non-profit entities are described. The thesis also deals with the method of calculation and reporting of VAT advance and final calculation coefficient. An analysis of economic activities of a public higher education institution is carried out in the practical part. The proposed project deals with the manner of acquisition of data in compliance with § 76 Para 10 of the Value Added Tax Act in 2013 the obligation for the taxpayer was specified, saying that s/he is obliged to include in the sum of the VAT final calculation coefficient also every single received invoice, which has become part of the purchased long-term property. It also focuses on accounting and records of VAT advance coefficient in low-value assets.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35731
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
vašíková_2014_dp.pdf 2.432Mb PDF View/Open
vašíková_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
vašíková_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account