Projekt převodu daňové evidence na podnikatele Dušana Barbierika - BARIMPEX na učetnictví v podmínkách ČR a SR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt převodu daňové evidence na podnikatele Dušana Barbierika - BARIMPEX na učetnictví v podmínkách ČR a SR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kolářová, Eva
dc.contributor.author Barbierik, Róbert
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:26Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29603
dc.description.abstract Diplomová práca sa zaoberá prechodom z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo konkrétne u podnikateľa Dušana Barbierika BARIMPEX, ktorý uvažuje dobrovoľne prejsť na vedenia podvojného účtovníctva. Teoretická časť diplomovej práce obsahuje základnú charakteristiku obidvoch účtovných sústav a všeobecný postup prechodu z jednej sústavy do druhej podľa platných legislatívnych pravidiel. Praktická časť obsahuje analýzu prechodu u podnikateľa, konkrétne hospodárske výstupy potrebné k prechodu. V ďalšej časti je vypracovaný projekt prechodu vrátane prevodového mostíka, vnútorných smerníc a daňových dopadov vyplývajúcich z prevodu. Záverečná časť je venovaná všeobecnému porovnaniu prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné medzi Slovenskou a Českou republikou.
dc.format 88 s. (18 733 znakov)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject jednoduché účtovníctvo cs
dc.subject podvojné účtovníctvo cs
dc.subject zákon o účtovníctve cs
dc.subject podnikateľ cs
dc.subject účtovná jednotka cs
dc.subject daňový dopad cs
dc.subject prechod cs
dc.subject single entry en
dc.subject double-entry en
dc.subject accountingact en
dc.subject entrepreneur en
dc.subject entity en
dc.subject taxconsequences en
dc.subject transition en
dc.title Projekt převodu daňové evidence na podnikatele Dušana Barbierika - BARIMPEX na učetnictví v podmínkách ČR a SR
dc.title.alternative Project transfer tax accounting business Dušana Barbierika - BARIMPEX accounting to double entry
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Paseková, Marie
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the transition from the single entry to double-entry accounting system specifically for the entrepreneur Dušan Barbierik - BARIMPEX who is considering voluntarily switch to double-entry book keeping. The theoretical part of the thesis contains the basic characteristics of both accounting systems and the general process of transition from one system to another under the current legislative rules. The practical part contains ananalysis of the transition for the entrepreneur, specifically of economic outputs required for the transition. In the next part is elaborated the project of transition including transitional bridge, internal directives and tax consequences resulting from the transfer. The final section is dedicated to a general comparison of the transition from single to double-entry accounting between the Slovak and the Czech Republic.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35734
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
barbierik_2014_dp.pdf 1.841Mb PDF View/Open
barbierik_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
barbierik_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account