Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu společnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Bobalová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:26Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29604
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje finančnímu plánování podniku. V teoretické části je popsána hlavní podstata a význam finančního plánování, dále jsou shrnuty poznatky z oblasti tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu. Jsou zde popsány cíle a proces sestavení finančního plánu. Praktická část se zabývá popisem společnosti XY, jsou provedeny analýzy společnosti a jejího okolí, na jejichž základě je sestavován finanční plán. Projektová část spočívá v sestavení finančního plánu pro tři následující roky, ve dvou různých variantách. Varianta doporučená společnosti k využití je dále rozpracována do podoby krátkodobého čtvrtletního plánu. Na závěr jsou obě varianty plánu zhodnoceny a podniku jsou doporučeny návrhy pro realizaci dlouhodobého finančního plánu.
dc.format 115 s. (203 031 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční plánování cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject krátkodobý finanční plán cs
dc.subject dlouhodobý finanční plán cs
dc.subject plánovaná rozvaha cs
dc.subject plánovaný výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject plán peněžních toků cs
dc.subject Financial Planning en
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Short-term Financial Plan en
dc.subject Long-term Financial Plan en
dc.subject Planning Balance Sheet en
dc.subject Plan of Income Statement en
dc.subject Planning Cash Flow en
dc.title Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu společnosti XY
dc.title.alternative Project of Creation Long-term and Short-term Financial Plan in the Company XY
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Jaroslav
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on company´s financial planning. The theoretical part describes the main essence and importance of financial planning, then there is a summary of information from the area of long-term and short-term financial planning. There are described the aims and the creation of the financial plan. The practical part describes the company XY, the analysis of the company are made. These analysis form the basis of the financial plan. The project is part of the financial plan for the next three years, in two different variants. One variant is recommended company to use, and it is further developed into a short-term quarterly schedule. Finally, two variants of the plan are reviewed and there are proposals recommended to company for the implementation.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35736
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
bobalová_2014_dp.pdf 2.670Mb PDF View/Open
bobalová_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
bobalová_2014_op.pdf 1.623Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account