Projekt hodnocení efektivnosti investice firmy XY s využitím aparátu reálných opcí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt hodnocení efektivnosti investice firmy XY s využitím aparátu reálných opcí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pálka, Přemysl
dc.contributor.author Derková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:26Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:26Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29605
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hodnocením efektivnosti investice společnosti XY s.r.o. V teoretické části práce shrnuje analýzu investičního rozhodování, metody hodnocení efektivnosti investic a metodologii reálných opcí. Praktická část začíná představením podniku a analýzou jeho finanční situace. Tato část pokračuje charakteristikou investičního projektu a následným zhodnocením efektivnosti investice pomocí klasických metod doplněných o reálné opce. V závěru práce jsou shrnuty výsledky všech metod a vyslovena doporučení pro společnost.
dc.format 111 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Investice cs
dc.subject investiční záměr cs
dc.subject čista současná hodnota cs
dc.subject reálné opce cs
dc.subject flexibilita cs
dc.subject efektivnost cs
dc.subject volatilita cs
dc.subject Investment en
dc.subject Investment Evaluation en
dc.subject Investment Project en
dc.subject Net Present Value en
dc.subject Real Options en
dc.subject Volatility en
dc.title Projekt hodnocení efektivnosti investice firmy XY s využitím aparátu reálných opcí
dc.title.alternative Project of the Investment Effectiveness Evaluation including Use of Real Options in Company XY
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mužátko, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with analysis of the investment project in the XY Ltd. In teoreti-cal part of the thesis summarizes an analysis of the investment decision, methods of the effectiveness of the investment and the method of real options. The practical part begins with introduce the company and analysis of the financial situation. This part continues with characteristic investment project and evaluation using traditional methods and real options method. At the end of thesis are summarizes the results of all methods evaluations and gives recommendations for company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35737
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
derková_2014_dp.pdf 2.445Mb PDF View/Open
derková_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
derková_2014_op.pdf 65.74Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account