Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu ve společnosti XY, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu ve společnosti XY, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Dohnal, Aleš
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:27Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:27Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29606
dc.description.abstract Cílem předkládané diplomové práce je sestavení dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu pro společnost XY, a.s. Finanční plánování představuje nedílnou součást finančního řízení každého novodobého podniku a je výchozím předpokladem pro zajištění finanční stability podniku, splnění stanovených cílů a dosažení úspěchu v nadcházejících obdobích. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. První část v souhrnné formě popisuje základní poznatky tykající se finančního plánování a tvorby finančního plánu. Druhá část je věnována seznámení se s vybranou společností, zhodnocení jejího současného postavení na trhu a analýze finančního zdraví. Na základě těchto poznatků je zpracována optimistická a pesimistická varianta dlouhodobé finančního plánu a provedeno vzájemné porovnání obou vypracovaných variant. Pro základní variantu je následně vytvořen podrobnější plán krátkodobý. V závěru práce jsou společnosti XY, a.s. navržena doporučení do budoucna.
dc.format 95 s. (153 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dlouhodobé finanční plánování cs
dc.subject krátkodobé finanční plánování cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject plánovaná rozvaha cs
dc.subject plánovaný výkaz zisků a ztrát cs
dc.subject long-term financial planning en
dc.subject short-term financial planning en
dc.subject financial plan en
dc.subject financial analysis en
dc.subject profit and loss statement projection en
dc.subject balance sheet projection en
dc.title Projekt tvorby dlouhodobého a krátkodobého finančního plánu ve společnosti XY, a.s.
dc.title.alternative Project of Creation Long-Term and Short-Term Financial Plan for the Company XY, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kramná, Eva
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The aim of submitted diploma thesis consist in creation of long-term and short-term finan-cial plan for company XY, a.s. Financial planning represents inseparable part of financial management in any up to date company and exemplifies submission for company financial stability, fulfillment of its goals and further future development. The thesis is divided into theoretical and practical section. The first section sums up essential findings concerning financial planning and creation of financial plan. Second part is devoted to the company introduction, reviews its current market position and includes company financial analysis. Based on those findings optimistic and pessimistic version of long-term financial plan are projected and compared. Basic version of plan is further developed into more detail short-term plan. In conclusion potential recommendations for company XY, a s. are suggested.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35738
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
dohnal_2014_dp.pdf 5.033Mb PDF View/Open
dohnal_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
dohnal_2014_op.pdf 172.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account