Projekt hodnocení finanční výkonnosti skupiny propojených obchodních společností

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt hodnocení finanční výkonnosti skupiny propojených obchodních společností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Dujková, Alena
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:27Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:27Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29607
dc.description.abstract Hlavním cílem této diplomové práce je vyhodnotit finanční výkonnost skupiny propojených obchodních společností na základě klasických i moderních ukazatelů k měření výkonnosti a navrhnout efektivní systém hodnocení finanční výkonnosti do skupiny společností. V první části jsou pomocí literární rešerše stanovena východiska pro praktickou část, ve které jsou vypočítány klasické a moderní ukazatele. Na závěr je vypracován návrh implementace nového systému měření výkonnosti skupiny, zhodnocena rizika a přínosy plynoucí ze zavedení navrhovaného systému měření.
dc.format 113 s., 16 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výkonnost podniku cs
dc.subject klasické a moderní ukazatele cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject EVA cs
dc.subject vážené průměrné náklady kapitálu cs
dc.subject WACC cs
dc.subject financial performance en
dc.subject traditional and modern measuring en
dc.subject financial analysis en
dc.subject economic value added en
dc.subject EVA en
dc.subject weighted average costs of capital en
dc.subject WACC en
dc.title Projekt hodnocení finanční výkonnosti skupiny propojených obchodních společností
dc.title.alternative Project of the Financial Performance Evaluation of the Group of Associated Companies
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chwaszcz, Ondřej
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis is to evaluate financial performace of a group of connected business companies on this basis of traditional and modern gauges to measure performance, and to suggest an efective system of evaluating financial performace for a group of companies. In the first part starting points for the practical part are set by literal reviews where clasical and modern indicators are calculated. In the end a proposal of implementation of a new system of measurement of performance of a groupe is prepared risks and benefits coming from the implementation of proposed measurement system are evaluated.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35739
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
dujková_2014_dp.pdf 2.776Mb PDF View/Open
dujková_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
dujková_2014_op.doc 55.37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account