Projekt stanovení hodnoty podniku Fagus a.s. pomocí vybraných výnosových metod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt stanovení hodnoty podniku Fagus a.s. pomocí vybraných výnosových metod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Hamšík, Josef
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:28Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:28Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29610
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá stanovením tržní hodnoty podniku Fagus a. s. k 01. 01. 2014 prostřednictvím vybraných výnosových metod ocenění. Primárně se práce orientuje na metody ocenění založené na ekonomické přidané hodnotě (EVA), sekundárně je pak podnik oceněn pomocí metody kapitalizovaných čistých výnosů. Práce se skládá ze dvou částí a to teoretické a praktické. V teoretické části je provedena literární rešerše na dané téma pomocí tuzemské a zahraniční literatury. Praktická část je segmentována na analytický oddíl práce, kde je společnost Fagus a. s. hodnocena z hlediska její výnosové perspektivnosti a finanční situace, a oddíl projektový, kde je realizováno již samotné stanovení hodnoty předmětného podniku. V závěru práce jsou rekapitulovány výsledky použitých metod ocenění.
dc.format 168 s., 24 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Podnik cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject kategorie hodnoty cs
dc.subject riziko cs
dc.subject diskontní míra cs
dc.subject postup při ocenění podniku cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject strategický finanční plán cs
dc.subject výnosové metody ocenění cs
dc.subject Enterprise en
dc.subject value en
dc.subject category of value en
dc.subject risk en
dc.subject discount rate en
dc.subject valuation process of enterprise en
dc.subject financial analysis en
dc.subject strategic analysis en
dc.subject strategic financial plan en
dc.subject yield valuation methods en
dc.title Projekt stanovení hodnoty podniku Fagus a.s. pomocí vybraných výnosových metod
dc.title.alternative Project of Valuation of the Company Fagus a.s. by Using Selected Yield Methods
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Machovská, Eva
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the determination of the market value of the company Fagus a. s. on 1st January 2014 through a selected income approach valuation. Primarily the work is oriented on the valuation method based on the economic value added (EVA), secondarily the firm is evaluated by the capitalized net income method. The work consists of two parts, theoretical and practical. In the theoretical part there is a literature review on the topic with domestic and foreign literature. The practical part is divided into the analytical section of work, where the company Fagus a. s. is evaluated in terms of its yield perspectives and financial situation, and the project section with the realization of the company value. The conclusion summarizes the results of the valuation methods.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35743
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hamšík_2014_dp.pdf 8.269Mb PDF View/Open
hamšík_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
hamšík_2014_op.pdf 1.016Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account