Projekt inovace kalkulačního řízení podniku XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt inovace kalkulačního řízení podniku XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Remeš, Daniel
dc.contributor.author Hustáková, Beatrice
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:29Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29612
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá inovací stávajícího kalkulačního systému podniku XY. V teoretické části jsou pomocí kritické literární rešerše představeny základní pojmy týkající se manažerského účetnictví, jsou vymezeny pojmy důležité pro nákladové řízení, systémy a metody kalkulace a nakonec je vyzvednut strategický model ABC. Tato teoretická východiska jsou následně zohledněna při výběru metod pro praktickou část práce. V praktické části je podnik XY představen a následně je provedena analýza nákladů a stávajícího kalkulačního systému tak, aby byla výstupem pro projektovou část. Projektová část se zaměřuje na implementaci a verifikaci strategického modelu ABC. V závěru diplomové práce jsou nově vytvořené kalkulační systémy jednotlivých provozů podniku porovnány s původními a jsou vyhodnoceny jejich dopady.
dc.format 98 s. (112 967 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject manažerské účetnictví cs
dc.subject nepřímé náklady cs
dc.subject kalkulace cs
dc.subject model ABC cs
dc.subject alokace cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject nákladový objekt cs
dc.subject kalkulační vzorec cs
dc.subject management accounting en
dc.subject indirect costs en
dc.subject costing en
dc.subject Activity-Based Costing en
dc.subject allocation en
dc.subject activity en
dc.subject cost object en
dc.subject calculation formula en
dc.title Projekt inovace kalkulačního řízení podniku XY
dc.title.alternative The Project of Inovation Calculation System in XY Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chmelař, Lukáš
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with upgrading the existing costing system in company XY. In the theoretical part using the critical literature review presents the basic concepts related to management accounting, defines terms important for cost management, systems and methods of calculation. And finally picked up a strategic Actitity-Based Costing model. Theoretical solutions are taken into decision in the selection of methods for the practical part of the work. In the practical part is the company XY introduced and then are subsequently analyzed costs and existing costing system that should be the output of the project. The project part focuses on the implementation and verification of strategic ABC model. In the end of thesis are newly established costing systems of the enterprise operation com-pared to the original and assessing their impact.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35745
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hustáková_2014_dp.pdf 6.120Mb PDF View/Open
hustáková_2014_vp.pdf 937.1Kb PDF View/Open
hustáková_2014_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account