Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY na účetní výkazy podle IFRS

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY na účetní výkazy podle IFRS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Struhařová, Kateřina
dc.contributor.author Jurajdová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:29Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:29Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29613
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je transformace českých účetních výkazů společnosti XY s. r. o. na účetní výkazy podle IFRS. Teoretická část práce se v první řadě zaměřuje na harmonizaci účetnictví v rámci Evropské unie. Poté následuje samostatná kapitola o Mezinárodních standardech účetního výkaznictví spolu s popisem vybraných standardů potřebných pro převod účetních výkazů vybrané společnosti. Úvod praktické části zahrnuje představení vybraného podniku XY s. r. o., na které navazuje důkladná analýza jednotlivých položek účetních výkazů. Pomocí předchozí analýzy je dále provedena transformace českých účetních výkazů na výkazy mezinárodní. Závěrečná část diplomové práce obsahuje porovnání finančních ukazatelů dle českého účetnictví a IFRS.
dc.format 88 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Mezinárodní standardy účetního výkaznictví cs
dc.subject česká účetní legislativa cs
dc.subject transformace účetních výkazů cs
dc.subject účetní závěrka cs
dc.subject International Financial Reporting Standards en
dc.subject Czech accounting legislation en
dc.subject transformation of financial statements en
dc.subject final accounts en
dc.title Projekt transformace účetních výkazů společnosti XY na účetní výkazy podle IFRS
dc.title.alternative Project of Transformation of Company XY's Financial Statements prepaded under CAS to the Financial Statements prepared under IFRS
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šteker, Karel
dc.date.accepted 2014-05-26
dc.description.abstract-translated The aim of this master´s thesis is the transformation of company XY´s financial statements from the Czech accounting standards to the International financial reporting standards. The theoretical part focuses primarily on the harmonization of accounting within the European Union. This is followed by a chapter about the International Financial Reporting Standards with description of selected standards required for the transformation of the financial statements. The company XY is introduced at the beginning of the practical part of the thesis. A detailed analysis of individual items of company XY´s financial statements is also included. Based upon the conducted analysis, the transformation of the Czech financial statements to the IFRS can be carried out. The final part of the thesis involves the comparison of financial indicators in compliance with the Czech accounting and IFRS.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35746
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
jurajdová_2014_dp.pdf 1.515Mb PDF View/Open
jurajdová_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
jurajdová_2014_op.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account