Projekt využití nástroje eco-controllingu pro zlepšení finančního řízení obce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt využití nástroje eco-controllingu pro zlepšení finančního řízení obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Kolman, Karel
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:30Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:30Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29617
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá vytvořením projektu pro využití nástroje eco-controllingu ke zlepšení finančního řízení obce. Je zde stručně popsána veřejná správa a její členění. Pozornost je věnována rozpočtu, jakožto hlavnímu nástroji finančního řízení. V analytické části je zhodnoceno finanční řízení vybrané obce. Cílem je posouzení, zda je koncept vhodný pro municipality v České republice. Vhodnost nástroje eco-controllingu je podložena dotazníkovým šetřením. Dále je na základě hlavních 5 modulů vytvořen model funkčního eco-controllingu pro konkrétní obec. Jsou představena praktická zlepšení environmentálního profilu organizace včetně vhodné komunikace s interními i externími subjekty.
dc.format 102 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Eco-controlling cs
dc.subject finanční hospodaření obce cs
dc.subject environmentální management cs
dc.subject EMAS cs
dc.subject obec cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject Eco-controlling en
dc.subject financial management of municipalities en
dc.subject environmental management en
dc.subject EMAS en
dc.subject municipality en
dc.subject budget en
dc.title Projekt využití nástroje eco-controllingu pro zlepšení finančního řízení obce
dc.title.alternative The Project of Using Eco-Controlling Tools to Improve The Financial Management of Municipalities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with creating a project of using eco-controlling tools to improve the financial management of the municipality. It briefly describes the public administration and its structure. The attention is given to the budget as the main instrument of the financial ma-nagement. In the analytical part, the financial management of selected municipality is evaluated. The aim is to evaluate whether the concept is suitable for municipalities in the Czech Republic. The suitability of eco-controlling tools is based on a questionnaire survey. A model of functional eco-controlling for a specific municipality was based on on five main modules. Practical impro-vements in the environmental profile of the organization, including appropriate communication with internal and external stakeholders are introduced in this thesis.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35750
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kolman_2014_dp.pdf 38.44Mb PDF View/Open
kolman_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
kolman_2014_op.doc 55.50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account