Projekt zefektivnění systému řízení pohledávek a závazků ve společnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zefektivnění systému řízení pohledávek a závazků ve společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Krčmová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:31Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:31Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29618
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je vytvořit projekt efektivního řízení pohledávek a závazků ve spo-lečnosti XY, který přispěje ke zlepšení systému řízení pohledávek a závazků v této společ-nosti a také ke snížení objemu pohledávek po splatnosti. Teoretická část obsahuje obecné informace týkající se pohledávek a závazků. Obsahuje také způsoby a instrumenty, pomocí kterých je možné pohledávky a závazky řídit. V praktické části je stručně představena spo-lečnost XY a provedena její finanční analýza v letech 2009 - 2013. V další části je prove-dena také analýza pohledávek a závazků společnosti XY. Závěry vyplývající z analytické části jsou využity při vytvoření projektu řízení pohledávek a závazků ve společnosti XY. Projekt obsahuje charakteristiku evidence, správy i monitorování pohledávek a závazků, preventivní opatření před vznikem nedobytných pohledávek, návrh na vnitřní směrnici, vymáhání pohledávek, kde jsou popsány návrhy řešení u dvou nedobytných pohledávek a návrh pro sestavení výkazu cash flow.
dc.format 107 s. (143 470 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohledávka cs
dc.subject řízení pohledávek cs
dc.subject analýza pohledávek cs
dc.subject zajištění pohledávek cs
dc.subject vymáhání pohledávek cs
dc.subject nedobytné pohledávky cs
dc.subject pohledávky po splatnosti cs
dc.subject závazky cs
dc.subject řízení závazků cs
dc.subject analýza závazků cs
dc.subject receivables en
dc.subject receivables management en
dc.subject analysis of receivables en
dc.subject ensuring of receivables en
dc.subject collection of receivables en
dc.subject impregnable receivables en
dc.subject receivables past due en
dc.subject payables en
dc.subject payables management en
dc.subject analysis of payables en
dc.title Projekt zefektivnění systému řízení pohledávek a závazků ve společnosti XY
dc.title.alternative Project how to Increase the Efficiency of the Receivables and Payables Management System at XY Company
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Struhařová, Kateřina
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The dissertation target is to create a project of efficient management of receivables and payables at XY company, which shall contribute to improvement of the receivables and payables management system at this company and also to reduction of the volume of re-ceivables after their due date. The theoretical part includes general information related to receivables and payables. It also includes ways and tools by means of which the receivables and payables can be managed. The practical part introduces briefly XY company and it performs the financial analysis of XY company in years from 2009 to 2013. The next part also performs analysis of receivables and payables at XY company. The conclusions following from the analytical part are used at creation of the receivables and payables management project at XY company. The project includes characteristics of filing, admin-istration and monitoring of receivables and payables, preventive measures specified to pre-vent origination of impregnable receivables, a proposal of an internal directive for collection of receivables, which describes solution proposals for two impregnable receivables and a proposal how to make the cash flow record
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35751
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
krčmová_2014_dp.pdf 4.372Mb PDF View/Open
krčmová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
krčmová_2014_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account