Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Kuchařová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:31Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:31Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29619
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zpracování projektu implementace konceptu ekonomické přidané hodnoty a Balanced Scorecard ve společnosti Sklárny, a. s. V teoretické části práce je zpracována literární rešerše týkající se problematiky měření výkonnosti podniku s důrazem na ekonomickou přidanou hodnotu a Balanaced Scorecard a vzájemné propojení těchto konceptů. Analytická část je věnována analýze vnitřních a vnějších faktorů a dále finanční analýze společnosti Sklárny, a. s. Na tuto část navazuje výpočet a analýza ekonomické přidané hodnoty. V projektové části je pojednáváno o implementaci konceptů EVA a BSC rozdělené do několika fází. Závěr práce je věnován vymezení přínosů, rizik a nákladů na-vrhovaného modelu.
dc.format 128 (199 305)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Balanced Scorecard cs
dc.subject ekonomická přidaná hodnota cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject implementace cs
dc.subject výkonnost podniku cs
dc.subject Balanced Scorecard en
dc.subject Economic Value Added en
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Implementation en
dc.subject Company Performance en
dc.title Projekt implementace konceptu EVA a BSC ve společnosti Sklárny, a.s.
dc.title.alternative Project of Implementation Concept of EVA and BSC in Sklárny, a.s.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kramná, Eva
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The aim of the Diploma thesis is to create the Economic Value Added and the Balanced Scorecard conjunction implementation plan for the company Sklárny Inc. In the theoretical part of the thesis is a literature review on the issue of company performance measurement with an emphasis on economic value added and Balanced Scorecard and interconnection of these concepts. The analytical part is devoted to the analysis of internal and external factors and the financial analysis of the company Sklárny Inc. This part is followed by the calculation and analysis of economic value added. The project part about implementation of concepts EVA and BSC is divided into several phases. The conclusion is devoted to defining the benefits, risks and cost of the project.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35752
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kuchařová_2014_dp.pdf 5.187Mb PDF View/Open
kuchařová_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
kuchařová_2014_op.pdf 172.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account