Projekt komplexní pojistné ochrany firmy XY

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt komplexní pojistné ochrany firmy XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polách, Jiří
dc.contributor.author Lukašíková, Natália
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:32Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:32Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29620
dc.description.abstract Počet nových podniků v dnešní době stále roste. Tyto společnosti jsou ohrožovány různými riziky. Některá rizika však lze eliminovat pomocí vhodného pojištění. Diplomová práce se tedy zabývá problematikou komplexní pojistné ochrany společnosti XY. Teoretická část se zaměřuje na vymezení podnikatelských subjektů a legislativy z oblasti podnikání a pojištění a také na definici a klasifikaci rizika a pojištění. V praktické části je provedena analýza pojistného trhu s vazbou na pojištění podnikatelů a následně je zvolena jedna pojišťovna, pomocí níž je vytvořena komplexní pojistná ochrana pro firmu XY.
dc.format 102 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject podnikatelský subjekt cs
dc.subject riziko cs
dc.subject risk management cs
dc.subject pojištění cs
dc.subject životní pojištění pro zaměstnance cs
dc.subject pojištění podnikatelských rizik cs
dc.subject pojistné produkty cs
dc.subject enterpriser en
dc.subject risk en
dc.subject risk management en
dc.subject insurance en
dc.subject life insurance for employees en
dc.subject insurance of business risks en
dc.subject insurance products en
dc.title Projekt komplexní pojistné ochrany firmy XY
dc.title.alternative Project of Complex Insurance Coverage of Company XY
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Habáň, Jaromír
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated Nowadays number of new businesses is growing. These companies are endangered by various risks. However, some risks can be eliminated by appropriate insurance. So my diploma work deals with the problems of complex insurance protection of company XY. The theoretical part is focused on definition of business entities and legislation in the field of enterprise and insurance, as well as the definition and classification of risk and insurance. In the practical part is carried out an analysis of the insurance market linked insurance of business and subsequently is selected one insurance company, which is created complex insurance protection for the company XY.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35755
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
lukašíková_2014_dp.pdf 2.390Mb PDF View/Open
lukašíková_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
lukašíková_2014_op.pdf 51.92Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account