Projekt vytvoření a zavedení vnitřních účetních směrnic v podniku JAGAMONT s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt vytvoření a zavedení vnitřních účetních směrnic v podniku JAGAMONT s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Maňasová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:33Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:33Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29623
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na tvorbu vnitropodnikových směrnic pro vedení účetnictví ve vybrané společnosti. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první části jsou zpracovány teoretické poznatky týkající se účetnictví a vnitřních účetních směrnic. V úvodu praktické části je charakteristika společnosti a provedena analýza stávajících vnitřních účetních směrnic a vedení účetnictví. Dále jsou uvedeny některé z nově vytvořených směrnic. Závěrečná část obsahuje návrh na zavedení účetních směrnic do tohoto podniku, náklady na jejich zavedení, přínosy a případné rizika. Cílem mé diplomové práce je tedy vytvořit vnitřní účetní směrnice a navrhnout jejich implementaci do podniku.
dc.format 89 s., 9 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vnitropodnikové směrnice cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject účetní doklady cs
dc.subject účetní jednotka cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject In-house Accounting Directives en
dc.subject Accounting en
dc.subject Accounting Documents en
dc.subject Accounting Entity en
dc.subject Stocks en
dc.title Projekt vytvoření a zavedení vnitřních účetních směrnic v podniku JAGAMONT s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Creation and Implementation of Internal Accounting Directives in Company JAGAMONT s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the creation of in-house directives for accounting in a selected Company. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The first part describes theoretical principles of the accounting and in-house accounting directives. The second part contains analysis of the Company. It is focused on in-house directives analysis and accounting. The following are some of the newly created directives. The closing part contains a proposal for the implementation of the accounting directives to the company, the cost of implementation, benefits and possible risks. The aim of my thesis is to create and propose the implementation of in-house accounting directives of the company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35758
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
maňasová_2014_dp.pdf 2.257Mb PDF View/Open
maňasová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
maňasová_2014_op.doc 55.30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account