Projekt tvorby dlouhodobého finančního plánu společnosti XY, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt tvorby dlouhodobého finančního plánu společnosti XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pálka, Přemysl
dc.contributor.author Maťová, Markéta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:33Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:33Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29624
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je projekt tvorby dlouhodobého finančního plánu společnosti XY, spol. s r. o. Teoretická část se ve své první části zabývá finančním plánováním, a to jeho podstatou, úkoly, principy, zásadami a metodami. Druhá část je věnována samotnému finančnímu plánu, a to jeho vlastnostem, procesu a metodám tvorby a kontrole plnění. V úvodu praktické části je představena společnost XY, dále je provedena analýza vnějších a vnitřních podmínek hospodaření, která obsahuje analýzu mikroprostředí, analýzu makroprostředí, SWOT analýzu a finanční analýzu. Na základě těchto analýz je pak vytvořen dlouhodobý finanční plán v základní a pesimistické variantě. V závěru praktické části jsou vytvořené varianty dlouhodobého finančního plánu porovnány a jsou navrhnuty doporučení pro společnost.
dc.format 107 s., 14 s. příloh
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční plánování cs
dc.subject dlouhodobý finanční plán cs
dc.subject plánová rozvaha cs
dc.subject plánový výkaz zisku a ztráty cs
dc.subject plánový výkaz cash flow cs
dc.subject Financial planning en
dc.subject Long-term financial plan en
dc.subject Planning balance sheet en
dc.subject Planning profit and loss statement en
dc.subject Planning cash flow en
dc.title Projekt tvorby dlouhodobého finančního plánu společnosti XY, s.r.o.
dc.title.alternative Project of Long-Term Financial Plan Creation of Company XY
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Remeš, Daniel
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated The topic of this diploma thesis is Project of Long-Term Financial Plan Creation of Company XY. The theoretical part deals in its first part with substance, impositions, principles and methods of financial planning. The second part is dedicated to attribute, process, methods of creation and control over fulfilment of financial plan. An introduction to the practical part constitutes the company, followed by analysis of external and internal conditions of economic activities, which contains analysis of macroeconomic surrounding, microeconomic surrounding, SWOT analysis and financial analysis. On basis of these analysis is created long-term financial plan in basic and pessimistic variation. In the end, variants of the long-term financial plan are compared and there are also proposed recommendations for the company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35759
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
maťová_2014_dp.pdf 2.931Mb PDF View/Open
maťová_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
maťová_2014_op.pdf 1.656Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account