Projekt stanovení hodnoty podniku ABC pomocí vybraných výnosových metod oceňování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt stanovení hodnoty podniku ABC pomocí vybraných výnosových metod oceňování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fojtík, Libor
dc.contributor.author Náplavová, Patricie
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:34Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:34Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29626
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je určit hodnotu podniku ABC k 1. 1. 2013 využitím výnosových metod oceňování metody diskontovaných peněžních toků a ekonomické přidané hodnoty. V teoretické části se věnuji podstatě oceňování podniku a samotnému postupu při oceňování pod-niku. Také jsou zde popsány jednotlivé metody ocenění založené na analýze výnosů. Analytická část seznamuje s výsledky strategické a finanční analýzy dat, na základě kterých je poté zpraco-ván strategický finanční plán. Následně je pomocí vybraných výnosových metod provedeno ocenění podniku ABC.
dc.format 107 s. (110 691) znaků.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ocenění podniku cs
dc.subject strategická analýza cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject ekonomická přidaná hod-nota cs
dc.subject diskontované peněžní toky cs
dc.subject náklady kapitálu cs
dc.subject diskontní míra cs
dc.subject výnosové metody ocenění cs
dc.subject Valuation of the company en
dc.subject strategical analysis en
dc.subject financial analysis en
dc.subject economic value ad-ded en
dc.subject discounted cash flows en
dc.subject cost of capital en
dc.subject discount rate en
dc.subject yield valuation methods en
dc.title Projekt stanovení hodnoty podniku ABC pomocí vybraných výnosových metod oceňování
dc.title.alternative Project of Determining the Value of the Company ABC by Using Yield Valuation Methods
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The aim of Master´s thesis is to determine the enterprise value of ABC on the date of January 1, 2013 by using the yield methods of valuation - discounted cash flows and economic value added. In the theoretical part I´m concerned with substance and process of the company valuation. There are also described different valuation methods based on yield analysis. Analytical part presents the strategic financial plan which is based on the results of the strategic and financial analysis. Pro-ject part presents the valuation process at ABC by using selected yield methods of the valuation.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35761
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
náplavová_2014_dp.pdf 2.945Mb PDF View/Open
náplavová_2014_vp.doc 127.5Kb Microsoft Word View/Open
náplavová_2014_op.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account