Mikroflóra dutiny ústní u ortodonticky léčených pacientů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mikroflóra dutiny ústní u ortodonticky léčených pacientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hauerlandová, Iva
dc.contributor.author Prchalová, Jaroslava
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:39Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:39Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29643
dc.description.abstract Úkolem bakalářské práce bylo stanovit mikroorganizmy adherované na jednotlivých dru-zích ortodontických zámků. V teoretické části byla popsána anatomie a mikroflóra dutiny ústní. Dále byly popsány některé mikroorganizmy vyskytující se v dutině ústní. Také byla popsána léčba ortodontických pacientů a zásady ústní hygieny. V praktické části byla testována přítomnost aerobních, anaerobních mikroorganizmů, a počet bakterií rodu Lactobacillus schopných adheze na ortodontické zámky z různých ma-teriálů. Výsledky byly vyhodnoceny prostřednictvím grafů a bylo zjištěno, že nejmenší výskyt mikroorganizmů byl na samoligujících zámcích.
dc.format 54 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dutina ústní cs
dc.subject mikroflóra dutiny ústní cs
dc.subject ortodontická léčba cs
dc.subject ústní hygiena cs
dc.subject oral cavity en
dc.subject oral microflora en
dc.subject orthodontic treatment en
dc.subject oral hygiene en
dc.title Mikroflóra dutiny ústní u ortodonticky léčených pacientů
dc.title.alternative Microflora of the Oral Cavity in Orthodontic Patients
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pleva, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The objectives of this thesis was to specify occurrence of microorganisms stuck to indivi-dual types of orthodontical brackets. In the theoretical part the mouth anatomy and microf-lora was described. Also the treatment of orthodontical patients and mouth hygiene was described. In the practical part samples were tested for the presence of aerobic and, anaerobic micro-organisms and, Lactobacillus spp. stuck to individual types of brackets. The results were evaluated in charts and the conclusion was that the least occurrence of microorganisms was detected on self-ligating brackets.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Cosmetics and Production Detergent en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35795
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
prchalová_2014_dp.pdf 1.812Mb PDF View/Open
prchalová_2014_vp.pdf 223.5Kb PDF View/Open
prchalová_2014_op.pdf 159.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account