Proces přijímání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky a jejich vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Proces přijímání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky a jejich vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor cs
dc.contributor.author Šimek, Stanislav cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T20:13:48Z
dc.date.available 2010-07-14T20:13:48Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2964
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá přijímáním a vzděláváním příslušníků bezpečnostních sborů České republiky. Řeší sjednocení přijímacího řízení Policie ČR, Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR a Hasičského záchranného sboru ČR v podmínkách nového služebního zákona a jiných právních norem. Dále řeší vytvoření nové koncepce vzdělávání příslušníků v rezortních školách. Nový efektivnější vzdělávací proces zkracuje dobu vzdělávání příslušníků při přestupu z jednoho bezpečnostního sboru do druhého na polovinu. cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 2372335 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject příslušník bezpečnostního sboru cs
dc.subject Policie ČR cs
dc.subject Vězeňská služba ČR cs
dc.subject Celní správa ČR cs
dc.subject Hasičský záchranný sbor ČR cs
dc.subject přijímání cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject dependent from the Securiry Force Czech Republic en
dc.subject Prison Service Czech Republic en
dc.subject Customs Administrarion Czech Republic Fire-Rescue Brigade Czech Republic recruitment education en
dc.title Proces přijímání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky a jejich vzdělávání cs
dc.title.alternative Engagement procedure for the safety corps members of the Czech Republic and their education en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Pospíchal, Karel cs
dc.date.accepted 2007-06-07 cs
dc.description.abstract-translated The gradutation these is engaged in recruitment and education of dependents from the Se-curity Force of the Czech Republic. This is solving the integration of recruitment for Police Czech Republic, Prison Service Czech republic, Custome Administration Czech Republic and Fire - Rescue Brigádě Czech Republic in conditions of new service low and other low norms. And than is also solving the creation of new koncept education of dependents in resort school. The new more effective education process makes time for education shorter in chancing one from the security board to another on half of this time. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6556
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šimek_2007_dp.pdf 2.262Mb PDF View/Open
šimek_2007_vp.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open
šimek_2007_op.doc 254Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account