Charakterizace hyaluronanu pomocí gelové permeační chromatografie

DSpace Repository

Language: English čeština 

Charakterizace hyaluronanu pomocí gelové permeační chromatografie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Věra
dc.contributor.author Krpalová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:42Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:42Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29656
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá stanovením molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností komerčních vzorků hyaluronanu. K tomuto účelu byla použita metoda gelové permeační chromatografie (GPC). Pozornost byla věnována nalezení chromatografických podmínek vhodných pro charakterizaci hyaluronanu a posouzení vlivu složení mobilní fáze na chromatografickou separaci tohoto biopolymeru. Bylo zjištěno, že chování vzorku hyaluronanu a následně hodnoty molekulových hmotností Mw a Mn jsou závislé na typu soli obsažené v mobilní fázi i na typu standardu použitého pro kalibraci chromatografické kolony.
dc.format 103 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hyaluronan cs
dc.subject gelová permeační chromatografie cs
dc.subject mobilní fáze cs
dc.subject Hyaluronan en
dc.subject gel permeation chromatography en
dc.subject mobile phase en
dc.title Charakterizace hyaluronanu pomocí gelové permeační chromatografie
dc.title.alternative Characterization of Hyaluronan Using Gel Permeation Chromatography
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mráček, Aleš
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated In this graduation thesis, determination of the molecular weight and molecular weight distribution of commercial samples of hyaluronan was performed. For this purpose, gel permeation chromatography (GPC) was employed. The thesis is also focused on finding the chromatographic conditions suitable for the characterization of hyaluronan by GPC and on the assessment of the influence of mobile phase composition on the chromatographic separation of this biopolymer. It was found out that the behaviour of the hyaluronan and values of Mw and Mn are dependent on the type of salts contained in the mobile phase and on the type of standard used for the calibration of the chromatographic column.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 35816
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-26


Files in this item

Files Size Format View
krpalová_2014_dp.pdf 2.894Mb PDF View/Open
krpalová_2014_vp.pdf 65.78Kb PDF View/Open
krpalová_2014_op.pdf 160.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account