Ochrana obyvatelstva při povodních v hodonínském regionu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ochrana obyvatelstva při povodních v hodonínském regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Krejčiřík, Ondřej
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:44Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:44Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29661
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je ochrana obyvatelstva při povodních v hodonínském regionu. V teoretické části jsem popsal ochranu obyvatelstva při povodních v ČR, její legislativu a orgány, které se zúčastňují povodňové aktivity. Praktická část je zaměřena na hlavně na město Hodonín a řeku Moravu. Nachází se zde charakteristika Povodí, Hodonína a jeho blízkého okolí. Dále je důkladně popsán průběh povodní 1997 v Hodoníně a následné návrhy protipovodňového opatření, která měla být zrealizována. Ochrana obyvatelstva při povodních je popsána na dalších velkých povodních v roce 2006 a jsou zmíněna další protipovodňová opatření, která byla navrhnuta a zrealizována. Na závěr je shrnut současný stav a myšlenka na zlepšení činnosti v této oblasti je dána plánovanými protipovodňovými opatřeními, která by měla být v budoucnu zrealizována.
dc.format 72 s. (15 005 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject povodeň cs
dc.subject protipovodňová opatření cs
dc.subject Hodonín cs
dc.subject povodně 1997 cs
dc.subject Morava cs
dc.subject povodňová komise cs
dc.subject odlehčovací rameno Kyjovky cs
dc.subject flood en
dc.subject flood control measure en
dc.subject Hodonín en
dc.subject flood in 1997 en
dc.subject the Morava river en
dc.subject flood commission en
dc.subject relief arm of Kyjovka river en
dc.title Ochrana obyvatelstva při povodních v hodonínském regionu
dc.title.alternative Population Protection by the Floods in the Hodonin Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis presents the protection of the population during floods in Hodonín region. Theoretical part is describing protection of the population during floods in Czech republic, her legislation and the authorities, who take part in flood emergency. Praktical part is focusing on Hodonín city and Morava river. There are charakteristics of catchment area, Hodonín and his surroundings. In the following part there is detail describtion of floods in Hodonín in 1997 and suggestions of flood control measure, which should be realize. The protection of the population is decribed on next huge floods in 2006 and the other floond control measure, which was suggested and realized, are mentioned. Actual situation there is summariezed in conslusion. The proposal to impove work in this issues is given by planned flood control measure, which should be realize.
dc.description.department Ústav ochrany obyvatelstva
dc.thesis.degree-discipline Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-discipline Protection of Population en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ochrana obyvatelstva cs
dc.thesis.degree-program Protection of Population en
dc.identifier.stag 35821
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-09


Files in this item

Files Size Format View
krejčiřík_2014_dp.pdf 3.347Mb PDF View/Open
krejčiřík_2014_vp.pdf 162.7Kb PDF View/Open
krejčiřík_2014_op.pdf 47.33Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account