Společenská odpovědnost firem a její implementace ve firmě REC Group s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Společenská odpovědnost firem a její implementace ve firmě REC Group s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaněk, Jiří
dc.contributor.author Bilíková, Nikol
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:50Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:50Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29670
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na společenskou odpovědnost firem. Zabývá se principy společenské odpovědnosti a etického chování, které směřují k dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti firem a současně působí jako prostředek rozvoje místních komunit a celé společnosti. Teoretická část definuje samotný pojem společenská odpovědnost firmy, blíže se věnuje ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu pilíři, implikaci celkového konceptu a popisuje současný stav ve vztahu k této problematice. Praktická část práce věnuje firmě REC Group s.r.o., analýze současného uplatnění společensky odpovědných aktivit, jejich dopadu na společnost a využití pro snížení základu daně. Závěrečná část práce obsahuje vyhodnocení zjištěných poznatků a případná doporučení.
dc.format 85 s. (20 526)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Společenská odpovědnost firem cs
dc.subject ekonomický pilíř cs
dc.subject sociální pilíř cs
dc.subject environmentální pilíř cs
dc.subject stakeholdeři cs
dc.subject Corporate Social Responsibility en
dc.subject Economic Pillar en
dc.subject Social Pillar en
dc.subject Environmental Pillar en
dc.subject Stakeholders en
dc.title Společenská odpovědnost firem a její implementace ve firmě REC Group s.r.o.
dc.title.alternative Corporate Social Responsibility and its Implementation in the Company REC Group s.r.o.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Klein, Jiří
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This final thesis is focused on Corporate Social Responsibility. It deals with the principles of social responsibility and ethic behaviour which lead to the long term sustainability and competition of companies and which also work as a resource of the development of local communities and society as a whole. The theoretical part defines the term Corporate Social Responsibility and it is focused on economic, social and environmental pillars, implication of the whole concept and it describes the current state with respect to this issue. Practical part of the final thesis deals with REC Group Company, Ltd., and with the analysis of the contemporary use of socially responsible activities, their impact on the society and their use for decreasing of a tax base. The final part of my final thesis includes the assessment of ascertained knowledge and possible recommendations.
dc.description.department Ústav managementu a marketingu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics Specialization: Enterprise Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 35830
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-16


Files in this item

Files Size Format View
bilíková_2014_dp.pdf 2.963Mb PDF View/Open
bilíková_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
bilíková_2014_op.pdf 998.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account