Projekt sestavení konsolidované účetní závěrky ve společnosti XY, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt sestavení konsolidované účetní závěrky ve společnosti XY, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteker, Karel
dc.contributor.author Proskeová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:52Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:52Z
dc.date.issued 2014-02-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29675
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je sestavení konsolidované účetní závěrky skupiny podniků podle český právních předpisů. V teoretické části je zpracovaná kritická literární rešerše se zaměřením na účetní závěrku obecně, konsolidovanou účetní závěrku včetně popsání východisek a metodiky při sestavování konsolidovaných účetních výkazů a porovnání českých předpisů s IFRS v oblasti konsolidace. Teoretické poznatky jsou aplikovány v praktické části na společnosti XY. Nejprve jsou jednotlivé společnosti analyzovány z hlediska finanční výkonnosti a následně je podroben analýze proces zpracování účetních dat. Práce ústí v sestavení konsolidovaných účetních výkazů společnosti XY. Výstupem práce je zhodnocení přínosů, nákladů a rizik projektu konsolidace a formulace závěrečných doporučení.
dc.format 104 s. (136 045 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Konsolidovaná účetní závěrka cs
dc.subject konsolidační celek cs
dc.subject konsolidační metody cs
dc.subject konsolidační rozdíl cs
dc.subject IFRS cs
dc.subject vzájemné vztahy cs
dc.subject EVA cs
dc.subject Consolidated financial statements en
dc.subject consolidation group en
dc.subject consolidation methods en
dc.subject consolidation difference en
dc.subject IFRS en
dc.subject relationships en
dc.subject EVA en
dc.title Projekt sestavení konsolidované účetní závěrky ve společnosti XY, s.r.o.
dc.title.alternative The Project of Consolidated Financial Statements in the Company XY, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svitáková, Bohumila
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The goal of this Diploma's thesis is to prepare consolidated financial statements according to Czech legislation. In the theoretical part there is a critical literature review focusing on preparing financial statements in general, consolidated financial statements including describing theoretical basis and methodology of preparing consolidated financial statements and comparison of Czech legislation and IFRS. Theoretical knowledge is applied to a XY company in the practical part. Firstly all companies are analyzed in terms of financial performance and then the process of preparing financial information. The thesis results in pre-paring consolidated financial statements of XY company. The output of this thesis is evaluation of benefits, costs and risks of the consolidation project and final recommendation formulated for company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35836
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
proskeová_2014_dp.pdf 1.911Mb PDF View/Open
proskeová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
proskeová_2014_op.doc 128Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account