Pohybové aktivity policie a jejich připravenost pro krizové situace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pohybové aktivity policie a jejich připravenost pro krizové situace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazal, Ferdinand
dc.contributor.author Přecechtělová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:53Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:53Z
dc.date.issued 2014-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29677
dc.description.abstract Předmětem mé bakalářské práce je pokus o pohled na pohybové aktivity Policie ČR a městské policie působících na území hlavního města Prahy. Teoretická část je zaměřena na pohybové aktivity související s danými profesemi, dále na legislativní úpravu krizových situací a úkoly Policie ČR a městské policie při běžném stavu a při krizových situacích. V praktické části budou popsány pohybové aktivity policie ČR a městské policie a pokusíme se najít alternativní rozdíly mezi oběma organizacemi. V řízeném interwiev se pokusíme zhodnotit názory policistů a strážníků na danou problematiku. V závěru vyhodnotíme případně doporučíme řešení některých problémů.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohyb cs
dc.subject pohybové aktivity cs
dc.subject krizová situace cs
dc.subject Městská policie hlavního města Prahy cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject movement en
dc.subject physical aktivity en
dc.subject crisis situation en
dc.subject Municipal Police of the citi of Prague en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.title Pohybové aktivity policie a jejich připravenost pro krizové situace
dc.title.alternative The Sport Activities of Police and their Preparedness for Crisis Situation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Taraba, Pavel
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated The subject of my thesis is an attempt to look at physical activity police and municipal po-lice operating in the capital city of Prague. The theoretical part focuses on physical activity associated with the respective professions, as well as the legislative regulation of crises and challenges police and municipal police in the normal state and in crisis situations. The practical part describes the physical activity police and municipal police and temptations we must find an alternative to the differences between the two organizations. In controlled interviews with temptations we must assess the views of police officers and constables on the issue. In conclusion, evaluate and, where appropriate, recommend solutions to some problems.
dc.description.department Ústav krizového řízení
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 35838
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-05


Files in this item

Files Size Format View
přecechtělová_2014_dp.pdf 2.331Mb PDF View/Open
přecechtělová_2014_vp.pdf 166.7Kb PDF View/Open
přecechtělová_2014_op.pdf 101.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account