Evaluace projektů financovaných z Evropské unie realizovaných na území města Zlína

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace projektů financovaných z Evropské unie realizovaných na území města Zlína

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Bártová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:54Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:54Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29679
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zmapovat projekty realizované na území města Zlína v období 2007-2013, dále pomocí dotazníkového šetření zanalyzovat absorpční kapacitu u aktérů rozvoje realizujících tyto projekty a prostřednictvím rozhovorů s vybranými zástupci příjemců podpor z Evropské unie zjistit doplňující informace ohledně čerpání těchto příspěvků. Na podkladě této analýzy a výzkumu, ale také s ohledem na existenci problémových míst, je cílem vytvoření katalogu projektů pro čerpání dotací v období 2014-2020. Výše uvedeným krokům obsaženým v praktické části této práce předchází teoretická část popisující problematiku kohezní politiky v České republice včetně charakterizování operačních programů, fondů, základní legislativy či také principů a cílů kohezní politiky.
dc.format 98 s. (163 455 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kohezní politika cs
dc.subject operační program cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject Cohesion policy en
dc.subject operational program en
dc.subject structural funds en
dc.subject project en
dc.subject European Union en
dc.title Evaluace projektů financovaných z Evropské unie realizovaných na území města Zlína
dc.title.alternative Evaluation of Projects Funded from the European Union Implemented in the City of Zlin
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Smékalová, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to explore projects implemented in the city of Zlín in the period 2007-2013, as well as through a questionnaire survey to analyze the absorption capacity for development actors performing these projects and to find out additional information regarding the utilization of these posts through interviews with selected representatives of the beneficiaries of subsidies of the European Union. On the basis of this analysis and research, but also with regard to the existence of bottlenecks, the aim is to create a catalogue of projects for the use of subsidies in 2014-2020. The above steps contained in the practical part of this work precedes the theoretical part describing issues of cohesion policy in the Czech Republic, including the characterization of operational programs, funds, primary legislation and also the principles and objectives of cohesion policy.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35841
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
bártová_2014_dp.pdf 3.553Mb PDF View/Open
bártová_2014_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
bártová_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account