Evaluace dopravní obslužnosti města Kroměříž a návrh projektu na její rozvoj

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evaluace dopravní obslužnosti města Kroměříž a návrh projektu na její rozvoj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Budínová, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:55Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29682
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou dopravní obslužnosti města Kroměříže. V úvodu teoretické části jsou definovány cíle práce a metody, které jsou v práci využity. Další část nabízí přehled základních pojmů spojených s dopravou a dopravní obslužností. Teoretickou část uzavírá dotčená legislativa a kapitola věnovaná tématu městské hromadné dopravy. Praktická část zahrnuje stručnou charakteristiku města Kroměříže a analýzu současného stavu dopravní obslužnosti města s akcentem na městskou hromadnou dopravu. Dále je realizováno dotazníkové šetření, které přináší výsledky o spokojenosti uživatelů městské hromadné dopravy v Kroměříži. Závěrečná část práce je věnována návrhu projektu na efektivnější využití městské hromadné dopravy s cílem zlepšit dopravní obslužnost města.
dc.format 91 s. (135 986 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject doprava cs
dc.subject dopravní obslužnost cs
dc.subject městská hromadná doprava cs
dc.subject autobusová doprava cs
dc.subject město Kroměříž cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject transport en
dc.subject transport services en
dc.subject urban mass transport en
dc.subject bus transport en
dc.subject the city of Kromeriz en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Evaluace dopravní obslužnosti města Kroměříž a návrh projektu na její rozvoj
dc.title.alternative Evaluation of the Transport Services in the City of Kromeriz and the Project Proposal for its Development
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Grebeníček, Pavel
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated This masters thesis deals with the issue of transport services in the city of Kromeriz. In the beginning of the theoretical part there are defined objectives and methods that are used in the thesis. Another part provides an overview of basic conceptions associated with transport and transport services. The theoretical part is closed legislation and chapter devoted to the topic of urban mass transport. The practical part includes a brief characteristic of Kromeriz and analysis of the current situation of transport services in the city of Kromeriz with an emphasis on urban mass transport. There is also a realization of the questionnaire survey, which come to the result of the satisfaction of users of public transport in Kromeriz. The final part is devoted to the project proposal for more efficient use of urban mass transport to improve transport services in the city.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35846
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
budínová_2014_dp.pdf 3.133Mb PDF View/Open
budínová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
budínová_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account