Evaluace dopadů nového občanského zákoníku na efektivitu činnosti katastrálních úřadů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Evaluace dopadů nového občanského zákoníku na efektivitu činnosti katastrálních úřadů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Fojtíková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:55Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29683
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na efektivitu činnosti katastrálních úřadů. Teoretická část pojednává o aspektech činnosti a úlohách katastru nemovitostí. Následuje kapitola zaměřená na katastr nemovitostí v České republice, kde je podrobně popsáno, jaká práva se do katastru nemovitostí zapisují nebo jakou formu může mít podání. Dále se práce zabývá efektivitou činnosti katastrálních úřadů v sousedních zemích České republiky. Praktická část analyzuje dopady nového občanského zákoníku na katastrální úřady u nás. V další části je porovnávána efektivita fungování katastrálních úřadů mezi Českou republikou a jejími sousedními zeměmi. Závěr patří návrhové části, která nastiňuje možné řešení problémů a budoucí vývoj katastrálních úřadů. Diplomová práce se zaměřuje na efektivitu činnosti katastrálních úřadů. Teoretická část pojednává o aspektech činnosti a úlohách katastru nemovitostí. Následuje kapitola zaměřená na katastr nemovitostí v České republice, kde je podrobně popsáno, jaká práva se do katastru nemovitostí zapisují nebo jakou formu může mít podání. Dále se práce zabývá efektivitou činnosti katastrálních úřadů v sousedních zemích České republiky. Praktická část analyzuje dopady nového občanského zákoníku na katastrální úřady u nás. V další části je porovnávána efektivita fungování katastrálních úřadů mezi Českou republikou a jejími sousedními zeměmi. Závěr patří návrhové části, která nastiňuje možné řešení problémů a budoucí vývoj katastrálních úřadů.
dc.format 89 s. (125 501 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Katastrální úřad cs
dc.subject katastr cs
dc.subject nový občanský zákoník cs
dc.subject katastrální zákon cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject Cadastral office en
dc.subject land register en
dc.subject new civil code en
dc.subject cadastral law en
dc.subject effectiveness en
dc.title Evaluace dopadů nového občanského zákoníku na efektivitu činnosti katastrálních úřadů
dc.title.alternative Evaluation of the Impact of the New Civil Code on Effectiveness of Cadastral Offices
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on the effectiveness of the cadastral offices. The theoretical part dea-ls with the aspects of the activities and role of the cadastre. The following chapter is aimed to cadastre in the Czech Republic, where there is described in detail what rights are recorded in the cadastre or which form the submission may have. Furthermore, the thesis deals with the effectiveness of the activities of cadastral offices in neighboring countries of the Czech Republic. The practical part analyzes the impact of the new Civil Code on the cadastral offices in the country. The next section compares the efficiency of cadastral offices between the Czech Republic and its neighboring countries. The conclusion includes the design outlining possible solutions to the problems and future development of cadastral offices.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35847
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
fojtíková_2014_dp.pdf 2.601Mb PDF View/Open
fojtíková_2014_vp.doc 128.5Kb Microsoft Word View/Open
fojtíková_2014_op.doc 90.97Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account