Návrhy opatření pro zlepšení hospodaření neziskových organizací v oblasti sociálních služeb v Přerově

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrhy opatření pro zlepšení hospodaření neziskových organizací v oblasti sociálních služeb v Přerově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Gadaczová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:55Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29684
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá řešením rostoucí míry sociální exkluze poskytováním sociálních služeb neziskovými organizacemi. Zaměřuje se na charitativní činnost na lokální úrovni potřebující zlepšit hospodaření. Cílem práce je analýza hospodaření Oblastní charity Přerov s následným vytvořením návrhů pro zlepšení hospodaření. Teoretická část je zpracována pomocí literární rešerše. Praktická část kvalitativně analyzuje vývoj a strukturu hospodaření Oblastní charity Přerov. Hlavním výsledkem analýzy je zjištění, zda organizace hospodaří efektivně. Dalším přínosem je vyhodnocení struktury zdrojů financování. Výsledky umožňují pohled na hledisko dlouhodobé udržitelnosti organizace. Navržená opatření zajistí zlepšení hospodaření Oblastní charity Přerov. Přínos práce spočívá ve zvýšení kvality poskytovaných služeb v konkurenčním prostředí v oblasti sociální integrace.
dc.format 99 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální exkluze cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject charita cs
dc.subject hospodaření cs
dc.subject social exclusion en
dc.subject social services en
dc.subject non-profit organization en
dc.subject charity en
dc.subject management en
dc.title Návrhy opatření pro zlepšení hospodaření neziskových organizací v oblasti sociálních služeb v Přerově
dc.title.alternative Proposals for Measures to Improve the Economy of Nonprofit Organizations in the Area of Social Services in Prerov
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deals with the solution of growing level of social exclusion by providing social services by non-profit organizations. It is concentrated on charity work at a local level needing to improve management. The aim is to analyze the management of the Regi-onal charity of Přerov with subsequent creation of proposals for improvement. The theore-tical part is processed using a literature review. The practical part qualitatively analyzes the structure and evolution of the Regional charity of Přerov. The main result of the analysis is to determine whether the organization manages effectively. Another benefit is to evaluate the structure of funding sources. The results allow a view of the long-term sustainability of the organization. The proposed measures will ensure improving the management of the Regional charity of Přerov. The benefit of the work is to improve the quality of services provided in a competitive environment in the area of social integration.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35848
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
gadaczová_2014_dp.pdf 2.950Mb PDF View/Open
gadaczová_2014_vp.doc 128Kb Microsoft Word View/Open
gadaczová_2014_op.doc 90.80Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account