Návrh rozpočtového výhledu obce Dolní Lhota

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh rozpočtového výhledu obce Dolní Lhota

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Jurčíková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:07:58Z
dc.date.available 2015-03-08T21:07:58Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29691
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku sestavování rozpočtového výhledu na úrovni obce. Teoretická část práce popisuje hospodaření obcí v České republice, rozpočet a rozpočtový proces. Tato část je doplněna vyjádřením Ministerstva financí k zadluženosti obcí v České republice v letech 2010 až 2012. Dále práce definuje rozpočtový výhled, popisuje postup pro jeho sestavení a zdůrazňuje jeho význam ve finančním plánování obce. Navazující praktická část obsahuje analýzu hospodaření obce Dolní Lhota v letech 2010 až 2013, která je následně podkladem pro sestavení rozpočtového výhledu. Rozpočtový výhled je sestaven na roky 2015 a 2016 ve 2 variantách. V závěru práce je zhodnocen stávající způsob sestavování rozpočtového výhledu a jsou předloženy návrhy na jeho zlepšení.
dc.format 97 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rozpočtový výhled cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject rozpočtový proces cs
dc.subject finanční analýza obce cs
dc.subject finanční kontrola cs
dc.subject rozpočtové určení daní cs
dc.subject budget outlook en
dc.subject budget en
dc.subject budget process en
dc.subject financial analysis of the municipality en
dc.subject financial control en
dc.subject budgetary tax determination en
dc.title Návrh rozpočtového výhledu obce Dolní Lhota
dc.title.alternative The Proposal for the Budget Outlook of the Municipality Dolní Lhota
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Otrusinová, Milana
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focused on drawing up the budget outlook on the municipal level. The theoretical part of the thesis presents the financial management of municipalities in the Czech Republic, the budget and the budget process. This part is supplemented by the statements of the Ministry of Finance to indebtedness of all municipalities in the Czech Republic in years 2010 to 2012. The thesis also defines the budget outlook, describes the process of its compilation and underlines its importance in the financial planning of the municipality. The practical part of the thesis contains financial analysis of the municipality Dolní Lhota in years 2010 to 2013 which is subsequently basis for compilation of the budget outlook of the municipality. The budget outlook is drawn up for years 2015 to 2016 in 2 options. In the conclusion of the thesis there is assessed the existing method of drawing up the budget outlook and are presented proposals to its improvement.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35856
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
jurčíková_2014_dp.pdf 3.051Mb PDF View/Open
jurčíková_2014_vp.doc 126.5Kb Microsoft Word View/Open
jurčíková_2014_op.doc 55.20Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account