Evaluace vzdělávací soustavy ve městě Uherský Brod s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace vzdělávací soustavy ve městě Uherský Brod s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macháček, Jiří
dc.contributor.author Kreislová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:39Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:39Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29696
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce je evaluace vzdělávací soustavy na území Uherského Brodu s přihlédnutím k demografickému vývoji, který úzce souvisí s vývojem města v jednotlivých oblastech, zejména pak pokud jde o školství, jelikož má vliv na efektní řízení a organizaci v této oblasti. Cílem této práce je analyzovat demografický vývoj a stav vzdělávací soustavy v Uherském Brodě, na základě analýzy vyhodnotit přednosti a nedostatky a následně navrhnout opatření vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. Diplomová práce je koncipována do dvou částí, jimiž jsou teoretická část a praktická část. V teoretické části jsou definovány základní teoretické pojmy týkající se neziskových organizací, demografie a pojmy z oblasti školství. Druhá, praktická část, je zaměřena na analýzu řešených oblastí. Vyhodnocení analytické části představuje SWOT analýza, která je zároveň podkladem pro navržení strategických cílů, priorit a opatření a následné zpracování katalogu projektů.
dc.format 90
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávací instituce cs
dc.subject demografie cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject strategický cíl cs
dc.subject katalog projektů cs
dc.subject Educational facility en
dc.subject demography en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strategical aim en
dc.subject catalog of projects en
dc.title Evaluace vzdělávací soustavy ve městě Uherský Brod s ohledem na demografický vývoj obyvatelstva
dc.title.alternative Evaluation of the Educational System in Uhersky Brod with Regard to Demographic Progression
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Nekolová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The topic of my diploma thesis is the Evaluation of the educational system in Uherský Brod area taking into consideration the demographic development, which is closely linked with the development of the town in various fields, especially in terms of education, as it has an impact on the effective management and organization in this parcicular area. The aim of this work is to analyze demographic trends and the state of the educational system in Uherský Brod, evaluate the strengths and weaknesses on the basis of the analysis and consequently submit proposals to improve the current state. The thesis is divided into two parts, namely a theoretical part and a practical part. The theoretical part defines the basic theoretical concepts related to non-profit organizations, demography and terms of education. The practical part is focused on the analysis of examined areas. The evaluation of the analytical part represents a SWOT analysis, which is also the basis for the proposal of strategic objectives, priorities and measures and subsequent processing of the projects catalog.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35862
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kreislová_2014_dp.pdf 2.152Mb PDF View/Open
kreislová_2014_vp.doc 130.5Kb Microsoft Word View/Open
kreislová_2014_op.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account