Evaluace Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji v programovém období 2007-2013

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Evaluace Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji v programovém období 2007-2013

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Kučerová, Renáta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:13:40Z
dc.date.available 2015-03-08T21:13:40Z
dc.date.issued 2014-02-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/29697
dc.description.abstract Téma této diplomové práce je "Evaluace Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji v programovém období 2007-2013". Cílem práce je poskytnout přehled o kohezní politice EU a vyhodnotit implementaci Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji a tím umožnit její zefektivnění v programovém období 2014-2020. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část vymezuje základní charakteristiku kohezní politiky EU a samotného Operačního programu Životní prostředí a nastiňuje i problematiku projektového cyklu. V praktické části je provedena samotná implementace Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji. Důležitou součástí práce je dotazníkové šetření zaměřené na administrativní náročnost procesu získávání dotace z fondů Evropské unie, které bylo provedeno s úspěšnými žadateli o podporu z tohoto operačního pro-gramu. Na základě provedených analýz byla navrhnuta opatření pro efektivnější implementaci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014-2020. Závěrečnou část tvoří návrh projektu financovaného z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
dc.format 93
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Operační program Životní prostředí cs
dc.subject kohezní politika cs
dc.subject ochrana životního prostředí cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject projekt cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject Operational programme Environment en
dc.subject Cohesion policy en
dc.subject environmental protection en
dc.subject Structur-al Funds en
dc.subject project en
dc.subject survey en
dc.title Evaluace Operačního programu Životní prostředí ve Zlínském kraji v programovém období 2007-2013
dc.title.alternative The Evaluation of the Operational Programme Environment in the Zlín Region 2007 - 2013
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The topic of this diploma thesis is: "The Evaluation of the Operational Programme Environment 2007 2013 in the Zlín Region 2007 - 2013". This thesis aims to provide an overview of the Cohesion Policy and evaluate the implementation of the Operational Programme Environment in the Zlín Region, and thus enable its streamline in the following programme period. The Diploma Thesis is divided into two parts. The theoretical part aims to define the basic characterization of the Cohesion policy of the European Union and of the Operational Programme Environment itself. In addition, there is also an overview of the project circle presented. The Implementation of the Operational Programme Environment itself is put into effect in the practical part of the thesis. Moreover, the survey focused on the administrative demands of the process of obtaining grants from the European Union, which was carried out by successful applicants for the support under this operational program represents the important part of this thesis. Having carried out the analysis, the measures were suggested for more effective implementation of the Operational Programme Environment in the programming period 2014-2020. In the end, proposal of project application financed by this operational programme is created in the final part as well.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace Finanční kontrola cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development - Financial Control en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 35863
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kučerová_2014_dp.pdf 2.438Mb PDF View/Open
kučerová_2014_vp.doc 130Kb Microsoft Word View/Open
kučerová_2014_op.doc 90.83Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account